fbpx
 

Singletracki powstaną w Nadleśnictwie Łagów

Singletracki powstaną w Nadleśnictwie Łagów

Udostępnianie lasów na potrzeby turystyki i rekreacji rowerowej oraz kontakty w tym zakresie ze środowiskiem kolarskim są dla leśników ważne. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Łagów i Stowarzyszenia Ostrower z Ostrowca Świętokrzyskiego powstanie szlak rowerowy singletrack w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich.

14 lipca umowę dotyczącą wydzierżawienia gruntu o długości blisko 7 km w celu utworzenia szlaku rowerowego podpisali nadleśniczy Krzysztof Karst i przedstawiciele Stowarzyszenia Ostrower – prezes zarządu Kamil Stelmasik, oraz wiceprezes Sebastian Majewski.

Stowarzyszenie Ostrower prowadzi działalność społeczną w zakresie propagowania turystyki rowerowej. Zobowiązało się też do dostosowania wyznaczonej wcześniej trasy do bezpiecznego uprawiania górskiej turystyki rowerowej. Szlak będzie dostępny nie tylko dla członków Stowarzyszenia, lecz również dla innych rowerzystów.

Trasy takie zyskują ogromną popularność, przy tym w minimalny sposób ingerują w środowisko i opierają się na naturalnym przebiegu, wykorzystującym istniejące spadki i wzniesienia terenu.

Teren, gdzie wyznaczono szlak położony jest na stoku Pasma Jeleniowskiego i jest bardzo atrakcyjny pod względem ukształtowania terenu, geologicznym i przyrodniczym. Wyznaczono tu także obszar pilotażowy do uprawiania surwiwalu i bushcraftu na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”.

Zarówno leśnicy i rowerzyści są przekonani, że można łączyć różne funkcje lasu i różne potrzeby społeczne przy woli współpracy różnych stron, a jednocześnie racjonalnie użytkować las i chronić jego zróżnicowane zasoby.