fbpx
 

RUSTIK. Living Lab dla Województwa Świętokrzyskiego

RUSTIK. Living Lab dla Województwa Świętokrzyskiego

Jaka jest rola turystyki wiejskiej w rozwoju turystyki województwa świętokrzyskiego? Jak bardzo sytuacja demograficzna na obszarach wiejskich wpływa na rozwój regionu? Czy turystyka wiejska powinna zająć priorytetowe miejsce w najnowszej Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim? Na te i inne pytania odpowiadaliśmy wczoraj w gronie eksperckim podczas pierwszego spotkania Rustik – Living Lab w Grand Hotelu w Kielcach. 

Projekt Rustik prowadzą pani profesor Wioletta Kamińska i pan profesor Jerzy Bański z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z zespołem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z panią dyrektor Małgorzatą Wilk-Grzywną na czele. Takie połączenie sił, wiedzy i praktyki zaowocowało pierwszym spotkaniem, na którym zgormadzeni dowiedzieli się o założeniach projektu, wysłuchali prezentacji i wzięli udział w warsztatach, dzięki którym wymienili swoje doświadczenia i określili cele na przyszłość. 

Celem projektu RUSTIK jest umożliwienie podmiotom działającym na rzecz społeczności wiejskich i decydentom politycznym opracowania lepszych strategii, inicjatyw i polityk sprzyjających zrównoważonym przemianom na obszarach wiejskich. Dokonać to można poprzez pogłębianie wiedzy i rozumienia różnorodnych funkcji obszarów wiejskich, ich specyfiki potencjału i stojących wyzwań – mówił profesor Jerzy Bański.

RUSTIK wyróżnia trzy kluczowe przemiany (transitions) i bada, jak ich wzajemne powiązania wpływają na obszary wiejskie: przemiany społeczno-ekonomiczne, przemiany środowiskowe transformacja cyfrowa. Głównym rezultatem dla Living Lab ze Świętokrzyskiego ma być Opracowanie diagnozy stanu i przygotowanie założeń strategicznych dotyczących turystyki wiejskiej do dokumentu „Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego”.

Ale sytuacja na obszarach wiejskich wcale nie jest dobra, co potwierdza pani profesor Wioletta Kamińska – Na przestrzeni lat liczba ludności na obszarach wiejskich zmniejszyła się o 7%, zwiększeniu uległ wskaźnik starości – z 19% do 23%, zmniejszeniu uległ przyrost naturalny – z -1,69‰ do -7,42‰. Ale można temu przeciwdziałać – w województwie świętokrzyskim turystyka może być jedną z głównych dziedzin gospodarki pobudzającym rozwój całego regionu i łagodzącym niekorzystne zmiany demograficzne. Warto podkreślić, że obszary wiejskie zajmują w Świętokrzyskiem aż 93% powierzchni. 

Problemy i wyzwania w turystyce wiejskiej Świętokrzyskiego przedstawiła  dyrektor ROTWŚ Małgorzata Wilk-Grzywna:

Na obszarach wiejskich zdiagnozowaliśmy  cztery zasadnicze problemy – produkt turystyczny i jego komercjalizacja, kształcenie kadr, infrastruktura oraz marketing. Ale obserwując zmiany od ostatniej Strategii rozwoju turystyki 2015-2020 widzimy efekty, które na przestrzeni lat przyniosły poprawę oferty turystyki wiejskiej – projekty szkoleniowe ROTWŚ, powstanie nowych szlaków rowerowych  o standardach  europejskich, akcje promocyjne w TV i Internecie, więcej – choć wciąż niewystarczająco pakietów z ofertą turystyki wiejskiej – mówiła szefowa ROTWŚ.

Grono 14 ekspertów – przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz grupa zaangażowanych studentów z UJK podczas owocnej dyskusji doszło do wniosku, że największym problemem w rozwoju turystyki wiejskiej są: brak odpowiednich działań marketingowych oraz niewystarczająca polityka i wsparcie instytucjonalne. 

93% obszarów wiejskich, kumulacja atrakcji turystycznych, popyt na turystykę slow i paląca wręcz konieczność wsparcia demograficznej zapaści turystyki wiejskiej to główne powody, aby jak najszybciej uznać turystykę wiejską za priorytetową w następnej Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim.