fbpx
 

ROTWŚ realizuje nowy projekt!

ROTWŚ realizuje nowy projekt!

“Szkolne punkty informacji turystycznej jako klucz do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” – to tytuł projektu realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. 

CZAS REALIZACJI 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

 

Grupę docelową stanowią 4 szkoły z województwa świętokrzyskiego (Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św.,) kształcące w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki oraz 180 (158K) uczniów. Wartość projektu: 1 031 450,00 zł.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
1.    Praktyczne szkolenia zawodowe dla uczniów w zakresie:

  • Szkolenie informatora turystycznego –  zajęcia będą obejmowały kulturę obsługi w IT, techniki pracy z turystą, sposoby planowania czasu wolnego w oparciu o zasoby regionu, nawiązywanie współpracy z branżą turystyczną,
  • Podstawy przewodnictwa turystycznego – zajęcia będą obejmowały: podstawy turystyki, potrzeby turystów i ich zaspokojenie, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia grupy, metodyka prowadzeni grupy,
  • Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim  – w ramach zajęć m.in. historia regionu, najpopularniejsze miejsca odwiedzane przez turystów, atrakcje turystyczne miasta/powiatu w którym zlokalizowana jest szkoła, zajęcia praktyczne terenowe w formie oprowadzenia grupy po najbliższej okolicy szkoły.

2.    Staże u członków ROT – 180 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach  m. in. punktach i centrach informacji turystycznej, biurach podróży i w hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.

3.    Cztery szkoły (Kielce, Busko-Zdrój, Końskie, Ostrowiec Św.,) doposażone zostaną sprzęt stanowiący wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej (komputery, drukarki, projektory, biurka i krzesła, szafy, bindownice, niszczarki, tablice suchościeralne, flipcharty). Uczniowie będą poznawali tajniki obsługi nowo powstałych pracowni, tj. punktów informacji turystycznej. Będą także mieli zajęcia z języka angielskiego, który jest niezbędny w obsłudze ruchu turystycznego (zagadnienia oraz symulacje i konwersacje w j. angielskim związane z turystyką i obsługą turystów).