fbpx
 

ROT WŚ w gronie 22 podmiotów z dofinansowaniem przyznanym przez Ministerstwo Rozwoju!

ROT WŚ w gronie 22 podmiotów z dofinansowaniem przyznanym przez Ministerstwo Rozwoju!

Projekt „Wytyczenie i oznakowanie szlaku samochodowego pod nazwą: „Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki” otrzymał wsparcie w wysokości 85 000 zł.

 

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi WielkiejRuiny Huty „Józef” w Samsonowie, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, Ostrowiecki Browar Kultury, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie czy chociażby Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi to tylko wybrane  obiekty, które znajdą się na szlaku.

Realizacja zadania polegać będzie na wytyczeniu i oznakowaniu drogowym i turystycznym „Świętokrzyskiego Szlaku Zabytków Techniki”. Szlak ten będzie szlakiem samochodowym, prezentującym i łączącym najważniejsze pod względem walorów historycznych i architektonicznych obiekty poprzemysłowe w regionie świętokrzyskim. Szlak obejmował będzie całą północną (wzdłuż rzeki Kamiennej) oraz środkową część województwa Świętokrzyskiego i liczył będzie około 200 km.

Szlak tworzyć będą obiekty związane z tradycją hutniczą, górniczą, zbrojeniową, samochodową, metalurgiczną, kolejową i ceramiczną. W szlak wejdą obiekty o charakterze archeologicznym oraz obiekty ze Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Szlak obejmuje głównie miejsca, gdzie turysta ma bezpośredni dostęp, które można zwiedzać w ramach muzeów. W projekcie uwzględniono również inne ważne miejsca i obiekty, które bez utrudnień można oglądać z zewnątrz. Obiekty zamknięte dla ruchu turystycznego, gdzie utrudnione jest zwiedzanie czy oglądanie z zewnątrz, niezabezpieczone obiekty będące w ruinie, usytuowane w zaroślach, nie zostały uwzględnione w projekcie.  Nie wyklucza to jednak w przyszłości w ramach rozwoju projektu, dołączenie kolejnych obiektów do szlaku, pod warunkiem dostosowania ich pod kątem bezpieczeństwa i udostępnienia ich dla zwiedzających.

Przystępując do realizacji projektu chcielibyśmy by Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki stał się sieciowym produktem turystycznym z dużym potencjałem rozwojowym. Spójna koordynacja oraz promocja krzyżowa, zwiększy siłę przetargową tej oferty na rynku.

Rozwój produktu turystycznego „Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki” powinien się również przełożyć na wymierny efekt gospodarczy i społeczny

W ramach działania planowane jest oznakowanie 18 obiektów do których prowadzić będzie około 80 znaków drogowych typu E-22a i E-22b. Zlokalizowane zostaną one przy drogach wojewódzkich, krajowych i gminnych. Ponadto planowana jest realizacja 12 tablic opisowych zlokalizowanych bezpośrednio przy wybranych obiektach. Na każdej z tablic znajdą się, informacje o danym obiekcie w dwóch językach: polskim i angielskim. Dodatkowo na tablicach zamieszczone zostanie logo szlaku oraz mapa z przebiegiem szlaku.