fbpx
 

RODO

Klauzula spełnienia obowiązku informacyjnego
Szkolenia w ramach projektu Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług

 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 78 – IVP/2, reprezentowaną przez:
 • Marcina Piętaka – Prezesa Zarządu,
 • Małgorzatę Wilk – Grzywna – Dyrektor Biura ROT.
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich osobowych w celu: udziału w szkoleniach w ramach projektu Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek mojej osoby (filmy, zrzuty z ekranu, nagrania głosu i wypowiedzi, inne) utrwalone podczas szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach zadania “Cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe branży turystycznej województwa świętokrzyskiego”. Zgoda jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83).
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  do czasu zakończenia realizacji projektu (31 grudnia 2021).                                                       
 5. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 6. Maja państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 7. Podstawą podania danych osobowych jest: – zgłoszenie udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.                     
 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.