fbpx
 

Przełom w świętokrzyskiej turystyce – nowe atrakcje pod Łysą Górą

Przełom w świętokrzyskiej turystyce – nowe atrakcje pod Łysą Górą

Przełomowe inwestycje w turystycznym epicentrum województwa świętokrzyskiego! U podnóża Łysej Góry w Nowej Słupi powstaną trzy atrakcje turystyczne, których oferta  połączy legendy, historię i przyrodę Gór Świętokrzyskich przy użyciu nowoczesnych interaktywnych rozwiązań.

Dziś o nowym etapie w rozwoju świętokrzyskiej dowiedzieliśmy się podczas konferencji w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach. Nietypowe, utrzymane w klimacie świętokrzyskich legend spotkanie rozpoczął spektakl pt. „Sen o Górach Świętokrzyskich” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Jak stwierdził prowadzący konferencję, wicedyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego Jarosław Panek, taneczne przerywniki podczas spotkania wprowadziły uczestników w klimat Gór Świętokrzyskich.

Historia regionu opowiedziana legendami w przepięknych salach tematycznych, które przeniosą uczestników w czasy świętokrzyskich zbójów, czarownic i przełomowych wydarzeń dla naszego regionu przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych – tak można pokrótce opisać pierwszą z atrakcji, Park Legend Świętokrzyskich zaprezentowany przez Małgorzatę Wilk-Grzywnę, dyrektor dwóch placówek: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Instytucji Kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. Na terenie nowoczesnego obiektu zbudowanego z drewna i szkła turyści skorzystają z holoboksów, ekranów dotykowych i innych urządzeń, dzięki czemu będą nie tylko świadkami, ale i uczestnikami prezentowanych legend. Takie spotkanie z cyklopami, zbójem Madejem czy czarownicami będzie niebanalną lekcją o dziedzictwie naszego regionu. Obiektowi będzie towarzyszyć nowoczesna infrastruktura towarzysząca (amfiteatr, kino na 300 osób, stołówka, strefa dziecięca).

Trudną tematykę starożytnego hutnictwa da się przedstawić w przystępny sposób – Włodzimierz Szczałuba z Referatu Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia opowiadał o nowej inwestycji – rozbudowie Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, które z 200 m. kw. zostanie poszerzone aż do 1,2 tys. m kw. Muzeum zaprezentuje dwie rzeczywistości historyczne: wpływów rzymskich oraz barbaricum, które funkcjonowały obok siebie w II wieku naszej ery. Większa część kompleksu zostanie przeznaczona na cele wystawiennicze. Poza tym będzie miejsce na niezbędne dla funkcjonowania muzeum zaplecze oraz na salę konferencyjną i kinową, w której będą wyświetlane m.in. filmy dotyczące starożytnego hutnictwa i historii ziemi Świętego Krzyża.Najbardziej interaktywnym miejscem będzie stół doświadczeń, który pozwoli zwiedzającym poczuć klimat starożytnego barbaricum.

Próby ujarzmienia świętokrzyskiej przyrody podjął się Świętokrzyski Park Narodowy odpowiedzialny za Centrum Edukacji Przyrodniczej – trzeciej atrakcji powstającej u podnóża Łysej Góry. Według Jana Reklewskiego, dyrektora ŚPN, obiekt ma łączyć funkcję wystawienniczą i edukacyjną, a odwiedzający wezmą udział narracji sieciowej, która daje pełną swobodę w wyborze trasy zwiedzania. Poza ekspozycją w centrum będą się odbywać warsztaty przyrodnicze. Turyści będą mogli sami decydować na jakie treści chcą poświęcą więcej czasu. Ekspozycja będzie się składać z eksponatów oraz stanowisk multimedialnych.

Park legend, przy którym działa już biuro podróży “Łysa Góra”, Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Muzeum Hutnictwa  już dziś dyskutują o wspólnym bilecie, pakietyzacji oferty i połączeniu sił w promocji –  mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor ROT WŚ.

Podczas konferencji Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski wręczył nagrodę przyjaciela ŚPN Andrzejowi Gąsiorowi burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia. Na scenie pojawił się również superior oblatów zarządzających kompleksem klasztornym na Świętym Krzyżu – ojciec Marian Puchała, który zaaprobował powstanie nowych atrakcji.