Zapraszamy do udziału w Targach Agrotravel&Active Live

Zapraszamy do udziału w Targach Agrotravel&Active Live

Kielce, 9 października 2019 r.

Szanowni Państwo!

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej konferencji, warsztatach i spotkaniach B2B
pn.: „MARKA TERYTORIALNA – jak ją kreować, wzmacniać i promować  z korzyścią dla gospodarki turystycznej”
Wydarzenie to odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

Konferencja skierowana jest do odbiorców zainteresowanych rozwijaniem oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku destynacji turystycznych oraz implementacją dobrych praktyk w zakresie tworzenia i rozwoju różnych polskich oraz zagranicznych marek turystycznych, w tym wykorzystania doświadczeń w budowie marek narodowych, regionalnych i lokalnych.  W drugim dniu konferencji, podczas moderowanych paneli dyskusyjnych zaprezentowane zostaną efekty przeprowadzonych działań w zakresie rozwijania marek lokalnych. Będziemy także rozmawiać
o kondycji turystyki i promocji turystycznej w każdej z dziesięciu destynacji turystycznych wyodrębnionych na potrzeby projektu pn.: „Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno- rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych”.

Pierwszego dnia w godz. 15.30 -17.00 zapraszamy również na spotkania B2B. Skierowane one będą  z jednej strony do przedstawicieli obiektów hotelarskich i zarządców atrakcji turystycznych, którzy chcą poszerzyć kanały dystrybucji swojej oferty turystycznej, a z drugiej strony do biur podróży. Weźmie w nich udział ponad 15 biur podróży zainteresowanych Regionem Świętokrzyskim, w szczególności wprowadzeniem do swojej oferty elementów turystyki aktywnej, prozdrowotnej oraz turystyki  na obszarach wiejskich (także innych form w tym eko- i agro- turystyki).
Konferencja jest bezpłatna. W załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.

Mając na uwadze kwestie organizacyjne, będę wdzięczny za odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 października 2019 r. na adres: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel, tel. 41 361 80 57 wew. 25. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku.

Marcin Piętak
Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego

Niniejsze zadanie publiczne dofinansowano ze środków Ministerstwa Spotu i Turystyki

DO POBRANIA:

Program konferencji i spotkań B2B

Program targów

Formularz_zgłoszeniowy_konferencja

 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz