fbpx
 

Pożyczka na Rozwój Turystyki

Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, ma na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł. Oprocentowanie stałe: od 0,0375%. Maksymalny okres spłaty: do 7 lat. Maksymalny okres karencji: do 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki). Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem

Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy
     a) obiekty noclegowe;
     b) obiekty gastronomiczne;
     c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
     d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
     e) infrastruktura kultury i rozrywki;
     f) transport turystyczny;
     g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
     h) ekologiczne produkty;
     i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
     j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
     k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:

 • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
 • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • możliwość karencji spłat- 12M
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
  • obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
  • MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.

Oddział PFP: ul. Olszewskiego 6/ p.2.19, 25-663 Kielce, nr tel. 882 791 400

- pozyczka_turystyka_pfp-ppwt-plakat-a4-v001a_1.jpg