fbpx
 

Szlak Architektury Drewnianej

Funkcjonujący od kilku lat w regionach Małopolskim, Podkarpackim i Śląskim Szlak Architektury Drewnianej stał się niejako siłą sprawczą  do stworzenia w regionie świętokrzyskim szlaku o tej samej tematyce. Kontynuacja sieciowego połączenia obiektów drewnianych w szlaki pozwala „ściągnąć” turystów z mocno wypromowanych obszarów (np. Małopolski) do mniej znanych miejsc w regionie świętokrzyskim, gdzie również istnieją piękne zabytkowe obiekty drewniane. Są to obiekty zarówno świeckie jak i kościelne, które to połączone w szlak mogą stanowić nowy produkt turystyczny regionu.

Tworzenie szlaków tematycznych i wzbogacanie regionu o nowe produkty turystyczne wynika jasno ze „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014” przyjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 lutego 2006 roku. 

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej przyczyni się do upowszechnienia turystyki aktywnej i kulturowej, promocji całego regionu oraz aktywizacji gmin i powiatów, przez które biegnie szlak pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Cele Projektu:
•    Powstanie nowego produktu turystycznego na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenie go do sieci istniejących w innych województwach Szlaków Architektury Drewnianej (małopolskie, podkarpackie i śląskie);
•    Kreowanie wizerunku województwa, jako atrakcyjnych dla rozwijania turystyki kulturowej i edukacyjnej;
•    Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytkowych obiektów drewnianych w regionie.
•    Wzrost atrakcyjności turystycznej i co za tym idzie kreowanie wizerunku województwa, jako atrakcyjnego miejsca dla turystyki
•    Wzrost ruchu turystycznego przyjazdowego do Województwa Świętokrzyskiego,
•    Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
•    Promocja regionu

 

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Koordynatorem projektu „Szlak Architektury Drewnianej” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która na oznakowania szlaku otrzymała dotacje (w 2008 i w 2009 r.) z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W działania zmierzające do powstania szlaku brał udział również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, wspierając projekt merytorycznie i finansowo. Wsparcia udzieliła również Kuria Kielecka oraz Kielecki Oddział Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
 
Projekt ten został podzielony na dwa etapy rozłożone w latach 2008 i 2009.
 
I etap (2008 r.) – oznakowanie szlaku za pomocą tablic opisowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianych obiektów znajdujących się na trasach Szlaku Architektury Drewnianej
 
II etap (2009 r.) – oznakowanie drogowe Szlaku Architektury Drewnianej za pomocą znaków E22a. 
 
Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: www.drewniane.swietokrzyskie.travel
 
 

PRZEBIEG SZLAKU

W ramach szlaku powstałyby 4 trasy w regionie oraz jedna pętla kielecka. W skład szlaku wchodziłyby: kościoły, kaplice, wiejskie chałupy i drewniane dwory.

Poniżej lista obiektów, które zostaną ujęte w ramach Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej:

TRASA 1

1.    BUSKO-ZDRÓJ – kościółek cmentarny p.w. św. Leonarda
2.    CHOTELEK ZIELONY (gm. Busko-Zdrój, powiat buski) – modrzewiowy kościół p.w. św. Stanisława bpa z 1527 r.
3.    PROBOŁOWICE (gm. Złota, powiat pińczowski) – kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła
4.    STRADÓW (gm. Czarnocin, powiat Kazimierski) – kościół p.w. Św. Bartłomieja z 1657 r.
5.    TOPOLA (gm. Skalbmierz, powiat kazimierski) – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
6.    CUDZYNOWICE (gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski) – kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1757 r.
7.    GORZKÓW (gm. Kazimierza Wielka, powiat Kazimierski) – kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty z XVIII w.
8.    RACHWAŁOWICE (gm. Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie) – kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
9.    ŚWINIARY (gm. Solec-Zdrój, powiat buski) – kościół p.w. św. Stanisława bpa z poł. XVII w.
10.  ZBORÓWEK (gm. Pacanów, powiat buski) – kościół p.w. śś. Idziego i Mikołaja  z 1459 r., 
11.  BESZOWA (gm. Łubnice, powiat staszowski) – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
12.  NIEKRASÓW (gm. Osiek, powiat staszowski) – kościół modrzewiowy p.w. Nawiedzenia NMP z II poł. XVII w.
13.  STRZEGOM (gm. Rytwiany, powiat staszowski) – kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja Apostoła z przełomu XVI i XVII w. 

TRASA 2

1.    MAŁOGOSZCZ (m. Małogoszcz, powiat jędrzejowski) – dzwonnica przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
2.    KURZELÓW (gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski) – kaplica cmentarna p.w. św. Anny
3.    BEBELNO (gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski) – kościół p.w. Narodzenia NMP z 1745 r. z dzwonnicą z XVIII w. 
4.    KOSSÓW (gm. Radków, powiat włoszczowski) – kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z I poł. XVII w. z dzwonnicą z XVIII w.
5.    RAKOSZYN (gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski) – kościół p.w. św. Stanisława bpa z lat 1778-79
6.    TRZCINIEC  (gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski) – kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
7.    OBIECHÓW (gm. Słupia, powiat jędrzejowski) – kościół p.w. Nawiedzenia NMP
8.    MIERONICE (gm. Wodzisław, powiat jędrzejowski) – dzwonnica przy kościele p.w. św. Jakuba Apostoła 
9.    KRZCIĘCICE (gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski) – dzwonnica przy kościele p.w. Świętego Prokopa  
10.  MIERZWIN (gm. Imielno, powiat jędrzejowski) – dzwonnica przy kościele p.w. śś. Piotra i Pawła Apostołów 
11.  MNICHÓW (gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski) – drewniany kościół p.w. św. Szczepana z XVIII w.  z drewnianą dzwonnicą 
12.  CHOMENTÓW (gm. Sobków, powiat jędrzejowski) – kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny
13.  TOKARNIA k. Chęcin – Park Etnograficzny, Muzeum Wsi Kieleckiej z 30 obiektami drewnianymi
14.  REMBIESZYCE (gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski) – kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła 

TRASA 3

1.    KIELCE-CENTRUM (ul. Jana Pawła II 6) – Dworek Laszczyków
2.    KAKONIN (gm. Bieliny, powiat kielecki) – drewniana chałupa 
3.    BODZENTYN (gm. Bodzentyn, powiat kielecki) – Zabytkowa Zagroda Czernikiewiczów – Punkt Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej
4.    TARCZEK (gm. Pawłów, powiat starachowicki) – drewniana dzwonnica przy kościele Św. Idziego Opata
5.    RADKOWICE (gm. Pawłów, powiat starachowicki) – kościół p.w. MB Częstochowskiej 1621 r., przeniesiony z Miedzierzy w 1962 r.
6.    KRYNKI (gm. Brody, powiat starachowicki) – unikalna, drewniana bramowa dzwonnica z 1779 roku przy kościele p.w. św. Marcina i Wniebowzięcia NMP
7.    PARSZÓW (gm. Wąchock, powiat starachowicki) – kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Świętego
8.    SKARŻYSKO-BZIN (gm. Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski) – kościół p.w. św. Józefa 
9.    BLIŻYN (gm. Bliżyn, powiat Skarżyski)- kościół filialny p.w. Św. Zofii z 1818 r.
10.  MROCZKÓW (gm. Bliżyn, powiat skarżyski) – kościół parafialny p.w. św. Rocha
11.  ODROWĄŻ (gm. Stąporków, powiat konecki) – kościół filialny p.w. św. Rozalii
12.  LIPA (gm. Ruda Maleniecka, powiat konecki) – kościół p.w. śś. Wawrzyńca i Katarzyny z 1761 r.

TRASA 4

1.    GÓRA WITOSŁAWSKA (gm. Waśniów, powiat ostrowiecki) – kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego
2.    GIERCZYCE (gm. Wojciechowice, powiat opatowski) – kościół p.w. Mikołaja bpa z I poł. XVIII w.
3.    STODOŁY (gm. Wojciechowice, powiat opatowski) – kościół p.w.  Św. Teresy z XVII w.
4.    KLECZANÓW (gm. Obrazów, powiat sandomierski) – kościół p.w. śś. Katarzyny i Stanisława bpa z końca XVII w.     
5.    TRÓJCA (gm. Zawichost, powiat sandomierski) – dzwonnica drewniana przy kościele p.w. Świętej Trójcy 
6.    OŻARÓW (gm. Ożarów, powiat opatowski) 
– drewniana dzwonnica przy kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
7.    GLINIANY (gm. Ożarów, powiat opatowski) – kościół parafialny p.w. św. Wojciecha
8.    RUDA KOŚCIELNA (gm. Ćmielów, powiat ostrowiecki) – kościół p.w. Zaślubin NMP
9.    OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. hutniczy
10.  BODZECHÓW (gm. Bodzechów, powiat ostrowiecki) – kościół p.w. śś. Zofii i Stanisława Kostki 1767 r., przeniesiony ze wsi Wsola w 1932 r., przebudowany w 1937 r. 
11.  SARNÓWEK (gm. Bodzechów, powiat ostrowiecki) – kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego

MAŁA PĘTLA KIELECKA 

1.    KIELCE – BIAŁOGON (ul. Kolonia) – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1917-1918
2.    KIELCE-CENTRUM (zbieg ul. Mielczarskiego i ul. Urzędniczej) – kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP
3.    KIELCE-CENTRUM (ul. Jana Pawłą II) – Dworek Laszczyków 
4.    MÓJCZA (gm. Daleszyce, powiat kielecki) – kościół p.w. Matki Bolesnej Częstochowskiej
5.    KIELCE-Zagórze (gm. Kielce, zbieg ul. Prostej i ul. Zagórskiej) – kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
6.    WOLA KOPCOWA (gm. Masłów, powiat Kielecki) – drewniana kaplica p.w. św. Józefa Robotnika
7.    KIELCE – DĄBROWA – drewniana kaplica przy kościele p.w. NMP Matki Kościoła
8.    KIELCE – DYMINY – drewniana kaplica

 

KONTAKT DO KOORDYNATORA PROJEKTU

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Dział Promocji
ul. Ściegiennego 5 (budynek KKSM)
25-033 Kielce
tel./fax. (041) 362-18-62
 
Koordynator projektu:
Anna Drzewiecka 
e-mail: a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowy E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę

 

Kielce, dnia 20 lipca 2009 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowych E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę  
ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o: 

1.    przeprowadzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

W postępowaniu, na realizację zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy   Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia
1   Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
    79.300,00 zł
  PPUH LEX Sp. K. Lech Kołodziejczyk
Lisów, ul. Pagóry 5; 26-026 Morawica
   100.040,00 zł

2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy:

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D 
który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia tj. 79.300,00 zł. 

Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

Kielce, dnia 03 lipca 2009 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowy E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę 

ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 
oraz unieważnieniu postępowania 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 oraz 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o: 
1. przeprowadzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. unieważnieniu postępowania
CO DO CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. W postępowaniu, na realizację zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:
Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy   Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia
1. INBUD-WIST S.C.
30-553 Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
262.056,00 zł
2. Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
119.023,20 zł
3. PPUH LEX Sp. K. Lech Kołodziejczyk
Lisów, ul. Pagóry 5; 26-026 Morawica
139.080,00 zł

   
    
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D 
który zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia.

CO DO CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna: 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
W dniu 02 lipca 2009 roku, przed dokonaniem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 75.000,00 zł (brutto). 
Wyżej wskazana kwota stanowi jednocześnie górną granicę wydatków, jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia. 
W dniu 03 2009 roku Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą i stwierdził, że cena tej oferty przekracza kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia. 
Ze względu na powyższe, zgodnie z przepisem art. 93 ust 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający ma obowiązek unieważnić niniejsze postępowanie.

Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

I etap

(2008 r.) - oznakowanie szlaku za pomocą tablic opisowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianych obiektów znajdujących się na trasach Szlaku Architektury Drewnianej

II etap

(2009 r.) - oznakowanie drogowe Szlaku Architektury Drewnianej za pomocą znaków E22a.