fbpx
 

„Polskie marki terytorialne – w kryzysie, czy przed szansą?”

„Polskie marki terytorialne – w kryzysie, czy przed szansą?”

9 grudnia br. odbyła się konferencja online, zorganizowana przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Było to spotkanie z cyklu „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”, które ROT WŚ realizuje w ramach dotacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

 W spotkaniu wzięli udział eksperci zagraniczni, a także, pracujący w Polsce, specjaliści w dziedzinie zarządzania marką i produktem turystycznym. Prelegenci zaprezentowali dobre praktyki międzynarodowe w zakresie promocji marki, rozwoju produktu sieciowego, a także współpracy między poszczególnymi podmiotami. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy Państwu najlepsze zagraniczne wzorce zarządzania organizacją i promocją terytorialnych marek turystycznych /destynacji turystycznych, przy udziale wielu podmiotów rynku turystycznego. Celem debaty było także określenie wzajemnych powiązań między interesariuszami branży turystycznej oraz ról w rozwoju turystyki regionu/kraju. W spotkaniu udział wzięli goście specjalni z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, z-ca Prezydenta Miasta Kielce, a także przedstawiciele świętokrzyskiej branży turystycznej.

W konferencji wystąpili:
•  Adam Mikołajczyk – Moderator spotkania, międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, Prezes Fundacji  Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc
 • prof. dr hab. Magdalena Florek  –   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, współzałożycielka International Place Branding Association, członek Zarządu Fundacji Best Place
 •  Jan Lichota  – Analityk branży turystycznej i reporter, reprezentujący dział prasowy biura promocji turystyki biznesowej w Brukseli Visit Brussels.
 •  Marta Mills   – Niezależny specjalista ds. zrównoważonej turystyki, zarządzania destynacją oraz turystyką w parkach narodowych i na obszarach chronionych
 •  dr Agnieszka Puszczewicz  –  Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce.

            Zapraszamy do obejrzenia całości wydarzenia na stronie FB
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Warsztaty pod tytułem „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi” organizuje Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w ramach ogólnopolskiego projektu koordynowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.