fbpx
 

Odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ROT WŚ

Odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ROT WŚ

KLIKNIJ I POBIERZ DOKUMENTY Z WALNEGO ZGROMADZENIA 10 MARCA 2022 R.

Wczoraj Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego gościła swoich Członków na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym kończącym kadencję Zarządu w latach 2018-2021. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane nam zaufanie wyrażone jednogłośnym poparciem przedstawionych sprawozdań za zeszły rok, czteroletnią kadencję oraz planów działania na 2022 rok – zarówno merytorycznych jak i finansowych.

 

Serdecznie gratulujemy Zarządowi ROT, który otrzymał absolutorium za minioną kadencję 2018-2021 oraz, co warte podkreślenia, został wybrany – w tym samym składzie (!), jednogłośnie (!) – na następne 4 lata !!!

Prezes Zarządu – Marcin Piętak
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Świercz
Wiceprezes Zarządu – Andrzej Czuba
Sekretarz – Piotr Dwurnik
Skarbnik – Piotr Sepioło
Członek Zarządu – Tomasz Pleban
Członek Zarządu – Michał Maroński

Skład Komisji Rewizyjnej również nie uległ zmianie, a wszyscy jej członkowie zostali wybrani … jednogłośnie !

Przewodniczący – Kazimierz Micorek
Członek Komisji – Ewa Kondek
Członek Komisji – Alicja Redlich Michalska

Bardzo doceniamy fakt pełnego zaufania naszych Członków.
Liczne (prawie 100 osób) przybycie Delegatów i obdarzenie nas – po raz kolejny – ogromnym zaufaniem, dodaje nam skrzydeł!

Zespół ROT WŚ, działa na rzecz rozwoju świętokrzyskiej turystyki od 20 lat w niemal niezmienionym składzie. Profesjonalizm, zaangażowanie, współpraca oraz zaufanie to filary naszej działalności i zasady przyświecające nam od zawsze. To dzięki zgranemu zespołowi – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro – cieszymy się opinią wiodącego
ROT-u w Polsce, co w swojej wypowiedzi niejednokrotnie podkreślał Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marcin Różycki, który wczoraj swoją osobą uświetnił nasze Zgromadzenie.

Ze swej strony zrobimy wszystko, aby nadal z sukcesami działać w imieniu i na rzecz naszych Członków i tym samym rozwoju świętokrzyskiej turystyki.

Dziękujemy – ZAŁOGA ROT.