fbpx
 

Wydawnictwa i gadżety

1. Standardowe (przewodniki, mapy, foldery, ulotki)
Prezentacja najważniejszych produktów turystycznych regionu w minimum 55 rodzajach wydawnictw. Planowane jest wydanie następujących tytułów (tytuły robocze): Największe Atrakcje Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Zielona Szkoła, Perły Ziemi Świętokrzyskiej (folder i seria ulotek), Delegacja wbrew regułom, Przystanek Świętokrzyskie, W Krainie Mocnych wrażeń (seria ulotek), Świętokrzyskie dla dzieci i młodzieży, Świętokrzyskie Miejsce Mocy, Klucz do zdrowia, Świętokrzyska Baśniowa Kraina, Swojskie Klimaty, Kalendarz Imprez Turystycznych, Informator Turystyczny. Ponadto wydane zostaną plakaty i kalendarze. 

Planujemy aby publikacje te zostały wydane w szacie graficznej opartej  o projekt standaryzacji regionalnych materiałów promocyjnych. Cześć materiałów zostanie też wydana w szacie graficznej stanowiącej projekty autorskie.   
Łączny nakład wszystkich publikacji to minimum 600.000 egzemplarzy, od dwóch do czterech wersji językowych – głównie: polska, angielska, niemiecka, rosyjska.

Wydawnictwa będą dystrybuowane na najważniejszych targach turystycznych w Europie, na których ma swoje stoisko promocyjne ROTWŚ, partnerzy projektu oraz na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej. Dystrybucja w Europie odbywać się będzie ponadto poprzez imprezy promocyjne. Istotnym kanałem dystrybucji będą także Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej (POIT-y) mające swą siedzibę w 11 krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

2. Bank wizerunków regionu
Zostanie stworzony bank wizerunków regionu w postaci ok. 2000 zdjęć z regionu. Fotografie  zostaną pozyskane w drodze trzech konkursów fotograficznych oraz poprzez zakup od uznanych artystów fotografików. 

3. Płyta promocyjna
Płyta CD zawierać będzie prezentację regionu świętokrzyskiego w skład, której wejdzie: film prezentujący ogólnie region i informujący  o jego największych atrakcjach turystycznych i 6 prezentacji szczegółowych. Prezentacje szczegółowe przedstawiać będą 6 ofert tematycznych adresowanych do konkretnych segmentów odbiorców i przystosowanych do ich specyfiki:

1.    dzieci i młodzieży – edukacyjna,
2.    turystyka wiejska, ekoturystyka, kuchnia regionalna,
3.    aktywna i sportowa, w tym ekstremalna,
4.    kulturowa i pielgrzymkowa; obiekty, wydarzenia,
5.    uzdrowiskowa i dla niepełnosprawnych,
6.    biznesowa.

4. Inne materiały reklamowe
Wykonanie i zakup tzw. „gadżetów świętokrzyskich” (parasole, długopisy, kalkulatory, kubki, t-shirty, torby, zegary, itp.) z naciskiem na gadżety dla dzieci i młodzieży. Wszystkie gadżety z nadrukiem – logo turystycznym regionu – czarownicą oraz z hasłami promującymi region lub nazwami najważniejszych produktów turystycznych.

Niewielka część gadżetów tzw. „ekskluzywnych” zostanie przeznaczona dla VIP-ów, gości specjalnych oraz dziennikarzy. Dystrybucja gadżetów odbywać się będzie w RCIT, CIT-ach oraz PIT-ach, podczas targów turystycznych, podczas imprez promocyjnych, kulturalnych i turystycznych oraz wizyt studyjnych, delegacji. Dystrybucja ta będzie miała miejsce w Polsce i za granicą.