fbpx
 

Świętokrzyski Fundusz Filmowo-Promocyjny

Świętokrzyski Fundusz Filmowo-Promocyjny Regionalnej Organizacji Turystyki Województwa Świętokrzyskiego to zespół działań promocyjnych regionu świętokrzyskiego 
w produkcjach audiowizualnych. Polega na dofinansowywaniu projektów telewizyjnych oraz filmowych, które skutecznie będą promować nasze województwo.

Obecnie podstawą ŚFFP jest projekt “Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Kierownikiem projektu ŚFFP jest Dyrektor Biura Zarządu ROT p. Małgorzata Wilk-Grzywna – m.grzywna@swietokrzyskie.travel ,

koordynatorem merytorycznym i organizacyjnym ŚFFP jest p. Adam Dąbek (Grupa Kreator) – a.dabek@swietokrzyskie.travel, tel. 697-160-010

 

W ramach ŚFFP przeprowadzono następujące działania:

1) PROMOCJA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SERIALU “OJCIEC MATEUSZ”

 1. A) Promocja regionu w 20 odcinkach jednego z najbardziej popularnych seriali polskich (widownia na poziomie 10 mln widzów, dwukrotna emisja każdego docinka w czwartki i niedziele) pt.: “Ojciec Mateusz”. 5 odcinków zostanie z główną akcją w Sandomierzu, natomiast w 15 odcinkach akcja rozleje się po całym województwie świętokrzyskim (tzn. będzie dotyczyć 15 różnych atrakcji regionu).
 2. B) Dla wzmocnienia efektu promocyjnego, w tym skutecznego utożsamienia w świadomości telewidzów “krainy Ojca Mateusza” (w tym samego Sandomierza) z województwem świętokrzyskim, zostanie wykonana nowa czołówka serialu, która będzie także “ukrytym” spotem regionu (pokazującym w malowniczy sposób różne atrakcje regionu) na stałe scalonym z filmem. W czołówce tej pojawi się każdorazowo nazwa miejscowości, w której akcja danego odcinka będzie się toczyć oraz nazwa województwa:Świętokrzyskie.
 3. C) Trzecim elementem promocyjnym będzie poprzedzający emisję serialu 8 sekundowy bilbord sponsorski regionu świętokrzyskiego. Będzie on nawiązywał do spotów regionu znanych z kampanii promocyjnej w zeszłym roku. Podobnie jak tamte, ten również wykona firma TVN, korzystając z bardzo efektownych zdjęć lotniczych.

2) OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW-OFERT DO DOFINANSOWANIA PRODUKCJI FILMOWO-TELEWIZYJNYCH PROMUJĄCYCH REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

W dniu 29 marca 2010 r. ROT (ŚFFP) ogłosiła nabór wniosków-ofert projektów audiowizualnych promujących województwo świętokrzyskie.

Nie ma określonego formularza WNIOSKU. Wymagane jest aby WNIOSEK-OFERTA zawierał wymagane informacje (podane w ogłoszeniu)

Instytucja prowadząca program (projekt) i ogłaszająca nabór:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

(Świętokrzyski Fundusz Filmowo-Promocyjny)

 1. Ściegiennego 2 pok. 32

25-033 Kielce

tel./fax. (041) 361-80-57

tel. (041) 348 00 60

e-mail: rot@swietokrzyskie.travel

 

Osoby do kontaktów:

Małgorzata Wilk-Grzywna (Dyrektor Biura Zarządu ROT i kierownik projektu ŚFFP) m.grzywna@swietokrzyskie.travel

Adam Dąbek (koordynator merytoryczny i organizacyjny ŚFFP)

a.dabek@swietokrzyskie.travel

tel. 697-160-010

 

DZIAŁANIE: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W PRODUKCJACH FILMOWO-TELEWIZYJNYCH

Cel działania

Celem działania jest ogólnopolska promocja wizerunkowa oraz turystyczna regionu świętokrzyskiego po przez masowy nośnik reklamy jakim jest produkcja filmowa i telewizyjna. Promocja ta ma wpisywać się w kampanię wizerunkową regionu pod hasłem “Świętokrzyskie czaruje” i ma zachęcić jak największą liczbę turystów do przyjazdu do regionu świętokrzyskiego. Pośrednio ma także budować wizerunek regionu świętokrzyskiego jak doskonałej krainy plenerów filmowych i zachęcać filmowców do korzystania ze świętokrzyskich różnorodnych plenerów w sowich produkcjach filmowo-telewizyjnych.

 

Zakres działania

W ramach działania, współfinansowanie jest przyznawane na realizację oraz emisję produkcji filmowo-telewizyjnych, spełniających poniżej wymienione wymagania, które w sposób bezpośredni będą promować region świętokrzyski.

 

Kategorie współfinansowanych produkcji

Współfinansowanie dotyczy następujących kategorii produkcji filmowo-telewizyjnych:

1) produkcje filmowe (filmy kinowe, filmy telewizyjne, seriale itd.)

2) produkcje telewizyjne (programy telewizyjne, relacje telewizyjne, transmisje telewizyjne itd.)

3) filmy dokumentalne

 

Poziom współfinansowania

Współfinansowanie może objąć maksymalnie 50% wartości projektu.

 

Warunki wymagane aby móc otrzymać współfinansowanie

 1. Wniosek (oferta) musi być złożony zgodnie z wymogami przewidzianymi przez program
 2. Treść akcji produkcji w jakimś stopniu musi dotyczyć regionu świętokrzyskiego
 3. Akcja musi być umiejscowiona w regionie świętokrzyskim (najlepiej w lokalizacjach wskazanych w specjalnym briefie, stanowiącym załącznik)
 4. Produkcja musi w jak najatrakcyjniejszy sposób pokazywać krajobrazy, kulturę, klimat, czar, atrakcyjność turystyczną regionu świętokrzyskiego.
 5. Produkcja musi wpisywać się w kampanię wizerunkową oraz promocyjna województwa świętokrzyskiego p.n.: “Świętokrzyskie czaruje”.
 6. Produkcja musi wzmacniać wizerunek regionu świętokrzyskiego jako atrakcyjnej krainy plenerów filmowych.
 7. Sceny dotyczące regionu świętokrzyskiego muszą, a inne mogą, być kręcone na terenie województwa świętokrzyskiego (zapis ten nie dotyczy produkcji animowanych)
 8. Zaleca się aby jak najwięcej z kosztów produkcji było wydawane na terenie województwa świętokrzyskiego (choć nie jest to obowiązkowe)
 9. Produkcja musi mieć zapewnioną ogólnopolską emisję kinową lub telewizyjną
 10. Instytucja dofinansowująca (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego) staje się sponsorem głównym produkcji. Jednocześnie nie musi być sponsorem jedynym. 
 11. Emisja musi zawierać tablicę podziękowań dla partnera (Regionalne Organizacji Województwa Świętokrzyskiego) oraz informacje źródle środków dofinansowania (EFRR, RPO WŚ), w postaci przewidzianej w załączniku do niniejszego dokumentu)
 12. Poziom wnioskowanego dofinansowania musi zmieścić się w limitach przewidzianych przez niniejszy program (wyżej opisanych)

 

Wymogi dokumentacyjne przy składaniu wniosku

 1. Wniosek (oferta) musi zawierać następujące informacje:

 Tytuł produkcji.

 Opis produkcji.

 Podmiot realizujący produkcję (producent): nazwa, adres, dane telekontaktowe, krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).

 Podmiot emitujący produkcję: ): nazwa, adres, dane telekontaktowe, krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).

 Harmonogram produkcji i emisji.

 Informacje o miejscu i czasie emisji.

 Uproszczony budżet produkcji, wraz z zaznaczeniem wydatków które miałyby zostać wydane na terenie województwa świętokrzyskiego

 Opis i uzasadnienie w jaki sposób produkcja będzie pokazywać, promować region świętokrzyski, wpisując się w jego kampanię wizerunkową oraz promocji turystycznej

 Ofertę pakietów promocyjnych około tej produkcji.

 1. Do wniosku muszą być załączone odpowiednie załączniki:

 Scenariusz produkcji

 

Oceniane (punktowane) będą następujące elementy:

 1. Wnioskowana proporcjonalna wysokość dofinansowania

50% = 1 pkt.

40-50% = 3 pkt.

25-40% = 4 pkt.

10-25% = 10 pkt.

 1. Atrakcyjność pomysłu i szansa na jego medialny sukces

0 – 5 pkt.

 1. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem czasu obecności w treści i obrazie regionu świętokrzyskiego

0 – 5 pkt.

 1. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem propozycji sposobu jego pokazania w produkcji

0 – 5 pkt.

 1. Planowany/gwarantowany czas emisji (atrakcyjność czasu emisji w ujęciu rocznym oraz dobowym, długość emisji, liczba powtórek itd.)

0 – 5 pkt.

 1. Proporcja wydatków poniesionych przy realizacji produkcji wydatkowanych na terenie województwa świętokrzyskiego

40% = 1pkt.

40-50% = 2 pkt.

50-75% = 4 pkt.

75-100% = 8 pkt..

 1. Zapewniona przez producenta/nadawcę własna promocja tej produkcji, a pośrednio przy tym także regionu świętokrzyskiego (narzędzia, liczba, czas i jakość działań promocyjnych)

0 – 5 pkt.

 1. Atrakcyjność zapewnionego dodatkowego pakietu promocyjnego dla regionu świętokrzyskiego

0 – 5 pkt.

 

Sposób rekrutacji i oceny ofert (wniosków)

Oferty (wnioski) można składać na adres siedziby Regionalnej Organizacji Turystyki Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (adres podany wyżej) bądź drogą elektroniczną na adres: a.dabek@swietokrzyskie.travel

Mile widziane (zalecane) są wizualizacje lub demo projektu, które pokaże m.in. stylistykę od strony wizualnej programu/filmu

 

Oferty będą w bieżącym naborze przyjmowane będą do dnia 26 kwietnia 2010 r.

 

Komisja Oceny Ofert ŚFFP dokona oceny do dnia 5 maja 2010 r. (w razie potrzeby obrady komisji konkursowej mogą zostać jednak wydłużone o kilka dni)

 

Jednocześnie prowadzący program (projekt) zastrzega sobie prawo także do możliwości nie wybrania do realizacji żadnego projektu w danym naborze, jeśli żadna z ofert nie osiągnie minimalnego poziomu oceny.

 

Zapraszamy do składania ofert-wniosków.