fbpx
 

Reklama w prasie, tv i internecie

1. Reklama telewizyjna i prasowa
W ramach kampanii przewiduje się produkcję i koprodukcję cyklu programów telewizyjnych i radiowych promujących zarówno Region Świętokrzyski jako całość oraz poszczególne produkty turystyczne. Programy emitowane będą zarówno na antenie wybranych stacji ogólnopolskich i regionalnych (radio i telewizja).

a. Spot reklamowy – planowana jest produkcja telewizyjnego spotu reklamowego oraz jego emisja w jednej z wybranych, ogólnopolskich stacji telewizji publicznej lub prywatnej. Spot reklamowy będzie ważnym elementem kampanii wizerunkowej i ma za zadanie w oryginalny sposób kształtować wizerunek regionu, oddać jego niepowtarzalny charakter i przyciągnąć interesujące region segmenty klientów. 
b. Reklama w prasie – artykuły i reklamy prasowe zamieszczone głównie w mediach ogólnopolskich, regionalnych i branżowych

2. Reklama zewnętrzna
a. Tablice informacyjne – bilboardy
Bilbordy usytuowane będą w centrach tych miast Polski, skąd generowany jest do Świętokrzyskiego największy ruch turystyczny (Warszawa, aglomeracja warszawska, Łódź, Kraków, aglomeracja śląska, inne). Zastosowane zostanie logo turystyczne, hasło, slogany promocyjne regionu świętokrzyskiego, adres portalu  internetowego www.swietokrzyskie.travel oraz intrygujące rozwiązania graficzne i tekstowe.

b. Reklama na autobusach Dualmobil (GOP, Warszawa)
Planowane jest wynajęcie powierzchni całego autobusu Komunikacji Miejskiej w Warszawie i Aglomeracji Śląskiej z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy turystycznej Regionu. Miesięcznie autobus jest w drodze co najmniej 20 dni.

3. Badania marketingowe
Zostaną przeprowadzone badania marketingowe wizerunkowe i badania jakościowe (ankietowe). Badania wizerunkowe szczegółowo ukierunkują kampanię na rynki docelowe, będą gwarancja lepszej skuteczności podjętych działań. Poznanie opinii konsumentów na poziomie projektowania ułatwi wybór najlepszej idei, obniży koszty w przypadku podjęcia niespójnej z oczekiwaniami decyzji oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał testowanych konceptów. Na etapie „po kampanii” pozwoli ocenić skuteczność zastosowanych technik. 

4. Study-press  i study-tour.
Rozpowszechnienie informacji o regionie i jego produktach turystycznych odbywało się będzie również dzięki realizacji study-press  i study-tour.
W przypadku wizyt dziennikarzy spotkanie zakończy się zredagowaniem i publikacją artykułów bądź rozpowszechnieniem odpowiednich informacji w mediach, w kraju lub/i za granicą. W/w wizyty będą mieć miejsce zwłaszcza podczas imprez „Świętokrzyskiego Festiwalu Mocy”, imprez targowych, cykli imprez lokalnych. Uczestnicy wizyt studyjnych:

– Dziennikarze – media z Polski i wybranych rynków UE, zwłaszcza objętych działalnością POIT-ów;
– Przedstawiciele biur podróży – pracownicy biur turystycznych, zainteresowani produktami regionu, w tym; biura specjalistyczne i duże sieci tour operatorów w Polsce i w Europie;
– Przedstawiciele inwestorów turystycznych i innych środowisk opiniotwórczych.