fbpx
Artyści

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ
Ukończyła PSM im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej.
W latach 1990-95 studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydz. Wychowania Muzycznego w klasie dyrygowania prof. Antoniego Szalińskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem.
Przez prawie 10 lat związana była ze środowiskiem muzycznym Warszawy. Współpracowała m.in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym przy Akademii Muzycznej oraz Państwową Podstawowa Szkołą Muzyczną im. Karola Szymanowskiego.
W latach 1994-98 była dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego „ARS CANTATA” Klubu Inteligencji Katolickiej ,współpracując jednocześnie z Zespołem Artystycznym POLONIA oraz Duszpasterstwem Akademickim Kościoła Św. Anny. Współpracowała z TV Polonia oraz TV Niepokalanów.
W grudniu 1998 r. prof. Szymon Kawalla powierzył jej funkcję dyrygenta Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, którą sprawowała przez 8 lat, do momentu zlikwidowania chóru.
Również w grudniu 1998 r. założyła Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, który w krótkim czasie stał się niekwestionowaną wizytówką Uczelni. Chór wciąż dynamicznie się rozwija, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach chóralnych.
Jest od 2004 roku wykładowcą akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej, obecnie na stanowisku adiunkta.
Od roku 2005 prowadzi chóry i zespoły wokalne w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. W latach 2013-2019 pracowała również jako dyrygent i kierownik artystyczny Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego.
W listopadzie 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej DYRYGENTURA w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Wystąpi u nas 5 i 11 września

Galeria