fbpx
 

Kreowanie marki Ziemi Jędrzejowskiej – pierwsze warsztaty w ramach dużego projektu

Kreowanie marki Ziemi Jędrzejowskiej – pierwsze warsztaty w ramach dużego projektu

Za nami kreatywne spotkanie w Jędrzejowie – pierwsze z dziesięciu, które ROTWŚ planuje w całym regionie w ramach projektu “Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych” współfinansowanego przez MSiT.

Warsztaty poprzedzone prezentacjami o marce turystycznej i podstawowych zagadnieniach marketingowych wywołały burzę mózgów wśród branży turystycznej z powiatu jędrzejowskiego, zgromadzonej w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, dyskutującej pod kierunkiem dyrektora biura ROTWŚ Małgorzaty Wilk-Grzywny oraz Darii Malickiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na co dzień zajmującej się marketingiem i reklamą.

Uczestnicy wskazali najważniejsze walory Ziemi Jędrzejowskiej: Muzeum Przypkowskich z największą w Polsce kolekcją zegarów, opactwo cystersów, Ciuchcia Expres Ponidzie oraz słabe strony oferty regionu w postaci niewystarczającej bazy noclegowej. Zgodzili się, że same walory to za mało, aby przebić się na polskim czy zagranicznym rynku turystycznym.

Problemem Ziemi Jędrzejowskiej jest brak pakietów turystycznych gotowych do sprzedaży i stanowiących unikalną ofertę  – mówi Małgorzata Wilk-Grzywna – Chcemy, jako ROT, podnosić świadomość branży turystycznej w zakresie tworzenia konkretnych ofert opartych na najważniejszych walorach regionu, a następnie spójnej komunikacji tych ofert. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację warsztatów, które przyniosą konkretne efekty: określenie rodzajów turystyki – filarów, na podstawie których stworzymy oferty dla konkretnych grup docelowych oraz hasła promocyjne. Podczas spotkania ustalimy również wygląd i wsad wydawnictwa promocyjnego, które powstanie po warsztatach – dodaje dyrektor ROT-u.

Po długiej dyskusji przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, Lokalnej Organizacji Turystycznej “Ziemia Jędrzejowska” i wielu innych wybrali 4 filary, na których zbudują ofertę turystyczną powiatu jędrzejowskiego:

  • turystykę kulturową – zabytki: Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, opactwa cystersów w Jędrzejowie, Ciuchci Expres Ponidzie, zamku w Sobkowie, Dworku Mikołaja Reja,
  • turystykę aktywną – spływy kajakowe Nidą, rowery, zalew w Jędrzejowie,
  • turystykę hobbistyczną – wędkowanie, grzybobranie, kuchnia regionalna,
  • turystykę dla młodzieży (rozrywka) – wykorzystanie walorów zalewu w Jędrzejowie i organizowanych cyklicznie imprez muzycznych Summer Stage.

Wśród wielu propozycji udało się wybrać hasło przewodnie regionu: Ziemia Jędrzejowska – miejsce na czasie, nawiązujące do Muzeum im. Przypkowskich i słynnej ekspozycji zegarów oraz hasła dla poszczególnych filarów:

  • turystyka kulturowa: Ziemia Jędrzejowska – wyjątkowa historia
  • turystyka aktywna: Ziemia Jędrzejowska – aktywuj się!
  • turytsyka hobbistyczna: Ziemia Jędrzejowska – czas na pasję!
  • turystyka dla młodzieży (rozrywkowa): Beztroska jędrzejowska – wrzuć na luz!

Jeśli ludzie angażują się i współtworzą dany produkt, są bardziej lojalni co do efektów i bardziej zaangażowani na etapie rozwoju produktu. Cieszę się, że nie przyszliśmy na warsztaty z “gotowcem”, tylko mieliśmy okazję dyskutować i wybrać najlepsze rozwiązanie – mówi Daria Malicka.

Zawsze uważałem i uważam, że w każdej sprawie należy zwracać się o poradę do fachowców w danej dziedzinie. Dzisiejsze warsztaty dowodzą, że poprosiliśmy o pomoc najwłaściwszych ludzi. Wygląda na to, że efekty będą bardzo dobre – dodaje Jan Przypkowski, dyrektor Muzeum im. Przypkowskich.

Przed ROT-em jeszcze 9 takich spotkań w regionie świętokrzyskim, których efektem będzie stworzenie marki turystycznej poszczególnych obszarów, pakietów turystycznych oraz wydawnictw promocyjnych. W przyszłym tygodniu spotkania odbędą się w Staszowie, Sandomierzu i w Górach Świętokrzyskich.