fbpx
 

“Kraina Krzemienia – źródło Twojej mocy” – marka Ziemi Ostrowieckiej

“Kraina Krzemienia – źródło Twojej mocy” – marka Ziemi Ostrowieckiej

Za nami kolejne spotkanie warsztatowe mające na celu wyszczególnienie kluczowych elementów marki oraz wiodących produktów turystycznych. Tym razem poddany wnikliwej analizie został obszar Ziemi Ostrowieckiej. Spotkanie poprowadził Piotr Lutek z firmy Synergia oraz Małgorzata Wilk-Grzywna – Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

Jako wiodące produkty turystyczne wyznaczające kierunek rozwoju Ziemi Ostrowieckiej wskazano jednogłośnie: krzemień pasiasty Krzemionki , JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny oraz porcelanę ćmielowską – Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie – Fabryka Porcelany A S Ćmielów

Efektem pracy dzisiejszych warsztatów jest hasło promocyjne dla Ziemi Ostrowieckiej : “KRAINA KRZEMIENIA – ŹRÓDŁO TWOJEJ MOCY”. Wypracowano także obszary produktowe obejmujące swym zasięgiem najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu ostrowieckiego:
– turystyka rodzinna/edukacyjna
– turystyka kulturowa
– turystyka aktywna/prozdrowotna

Po warsztatach powstanie folder promocyjny z pakietami do sprzedaży dla biur podróży. Dziękujemy uczestnikom spotkania: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, UM Ostrowiec Świętokrzyski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg”, JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, UTW WSBiP, LOT “Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”, Fabryka Porcelany AS Ćmielów, PKS
w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Krajoznawczo-Historyczne im.M.Radwana.

Spotkanie prowadzone przez ROT WŚ w ramach projektu “Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych” współfinansowanego przez MSiT.