fbpx
 

Konkurs Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na rzecz zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19

Konkurs Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na rzecz zwalczania negatywnych skutków epidemii COVID-19

Światowa Organizacja Turystyki we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) ogłosiła konkurs, którego celem jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych startupów i inicjatyw, które mogłyby zmniejszyć negatywny wpływ epidemii koronawirusa na sektor turystyki, zapewniając wsparcie dla podróżnych, przedsiębiorców oraz władz.

 

Innowacyjne rozwiązania poszukiwane są w trzech kategoriach:
1.    Zdrowie obywateli: środki bezpieczeństwa, metody dezynfekcji, wczesne wykrywanie (do wykorzystania przez turystów, pracowników branży turystycznej i korporacje);
2.    Koniunktura: aplikacje mobilne dla turystów, ekonomia współdzielenia, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie przychodami, przywrócenie popytu, do wdrożenia przez całą branże w ujęciu krótko- i długoterminowym;
3.    Destynacje turystyczne: zarządzanie kryzysowe, mobilność, przebranżowienie destynacji turystycznych, odzyskanie zaufania do turystyki.

Wybór najlepszych idei odbędzie się na podstawie 2-stopniowego procesu rekrutacji: selekcji aplikacji i oceny Komitetu Ekspertów dotyczącej gotowości do zrealizowania i dostosowania do innych krajów.
Najlepsze propozycje zostaną umieszczone w cyfrowej broszurze przedstawiającej władzom najlepsze rozwiązania. Dodatkowo zorganizowana zostanie prezentacja dla wszystkich uczestników z udziałem Sekretarza Generalnego UNWTO pana Zuraba Pololikashvili, podczas której wybrane startupy zostaną podłączone do Sieci Innowacji UNWTO dla ponad 6500 punktów kontaktowych z przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych i placówek edukacyjnych.
Propozycje nadsyłać można do 15 kwietnia poprzez formularz dostępny pod adresem https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge, do 15 kwietnia br. Ogłoszenie najlepszych inicjatyw nastąpi 20 kwietnia, a dalsze działania zostaną podjęte od 25 kwietnia.

Więcej informacji i materiałów informacyjnych o konkursie znajduje się na stronie Ministerstwa Rozowju.