fbpx
 

Zapytanie cenowe na kreację i emisję kampanii reklamowej w Internecie w postaci ogłoszenia graficznego emitowanego w regionalnym portalu internetowym lub grupie portali informacyjnych o ugruntowanej pozycji na rynku mediowym.

Zapytanie cenowe na kreację i emisję kampanii reklamowej w Internecie w postaci ogłoszenia graficznego emitowanego w regionalnym portalu internetowym lub grupie portali informacyjnych o ugruntowanej pozycji na rynku mediowym.

                                       Kielce 7.12.2018

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Zapytaniu Cenowym na:

kreację i emisję kampanii reklamowej w Internecie w postaci ogłoszenia graficznego emitowanego w regionalnym portalu internetowym lub grupie portali informacyjnych o ugruntowanej pozycji na rynku mediowym.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU CENOWYM

 

  1. ZAMAWIAJĄCY
  • nazwa i adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego2/32

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – przedmiotem zamówienia jest kreację i emisję kampanii reklamowej w internecie w postaci ogłoszenia graficznego w regionalnych portalach informacyjnych o ugruntowanej pozycji na rynku mediowym, emitującym codziennie aktualizowany, multimedialny przekaz informacyjny dotyczący danego regionu.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

– emisja reklamy typu multisceen – na komputerach  stacjonarnych i urządzeniach mobilnych

– projekt emitowanej reklamy

– przygotowanie, zredagowanie i emisja 1 tekstu redakcyjnego  promującego Wschodni Szlak Rowerowy na minimum trzech informacyjnych  portalach regionalnych, które zawierają minimum 5 informacji dziennie z terenu województw przez które przebiega trasa Green Velo. Tekst o  długości nie mniejszej niż 2500 znaków ze spacjami musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Emisja reklamy musi się odbyć na regionalnych portalach informacyjnych, publikujących nie niej niż pięć  aktualności dziennie, posiadających osobną podkategorię/zakładkę tematyczną  o charakterze turystyczno – rekreacyjnym. Zakładka musi być wyraźnie wyodrębniona tytułem lub podtytułem, który jasno i bez wątpliwości wskazuje charakter tematyczny.

Portale internetowe, na których zamieszczone zostaną materiały stanowiące przedmiot zamówienia, nie mogą mieć charakteru portali ogłoszeniowych, nie mogą zawierać treści o charakterze wulgarnym lub innych mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek Zamawiającego.

Kampania ma być skierowana do profilu odbiorcy o zainteresowaniach Turystyka – aktywny wypoczynek.

Przynajmniej jeden z portali w każdym województwie na których będzie emitowana reklama, musi spełniać warunek minimalnej ilości unikalnych użytkowników 1 mln UU wg badania Gemius PBI. Zamawiający może zażądać udokumentowania tego wskaźnika wg badania Gemius. 

Minimalna ilość odsłon 300 tys. reklamy 

W trakcie trwania możliwość Zamawiający musi mieć zagwarantowaną możliwość zamiany kreacji na inną cztery razy w trakcie kampanii. Każdą ewentualną nową kreację do emisji Wykonawca wykonuje je własnym zakresie, przedstawia do akceptacji Zamawiającemu i po akceptacji emituje. 

Łącznie portale regionalne wymienione powyżej muszą pokrywać zasięgiem emitowanych przez siebie regionalnych informacji lokalnych minimum 80% powierzchni Polski

  • Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 27 grudnia 2018
  1. Kryteria oceny ofert – kryterium oceny ofert jest cena – 100 procent.

Oferty mogą składać zarówno wydawcy w/w portali jak i brokerzy reklam, agencje reklamowe, pośrednicy, itp. Cena podana a ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą

  1. Sposób odpowiedzi na zapytanie cenowe – odpowiedzi na zapytanie cenowe proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w formie elektronicznej (scan z podpisami) na adres e-mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel
  2. Termin nadsyłania odpowiedzi: 14 grudnia do godz. 15.00
  • Załączniki: formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 
Załącznik 1 – Formularz zapytania cenowego i obowiązek RODO