fbpx
 

Echa Walnego Zgromadzenia Członków ROT!

W dniu wczorajszym (6 czerwca) odbyło się Wale Zgromadzenie Członków ROTWŚ, czyli coroczne spotkanie przedstawicieli JST, branży turystycznej, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji należących do ROT.

Swoją osobą uświetnił je Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który witając gości oraz życząc Zarządowi ROT otrzymania absolutorium i przyjęcia planów działania na 2023 rok zapewnił, iż Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nadal będzie Członkiem ROTWŚ.

Dyrektor Biura ROT Małgorzata Wilk-Grzywna wraz z pracownikami przedstawili zebranym delegatom sprawozdanie z działalności ROT w 2022 roku oraz założenia merytoryczne i finansowe na rok 2023.

Zarząd otrzymał absolutorium, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna.

Delegaci, niemalże jednogłośnie, przyjęli 7 uchwał:

  • Uchwała nr 1/W/2023 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2022 rok;
  • Uchwała nr 2/W/2023 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2022 rok;
  • Uchwała nr 3/W/2023 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2022 roku;
  • Uchwała nr 4/W/2023 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2022 roku.
  • Uchwała nr 5/W/2023 – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok;
  • Uchwała nr 6/W/2023 – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz planu finansowego na 2023 rok;
  • Uchwała nr 7/W/2023 – w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Zarządu ROT oraz Pracownicy Biura Zarządu,  co roku oczekują spotkania z członkami, ponieważ jest to jedna z niewielu możliwości, aby oprócz omówienia poszczególnych punktów porządku obrad, móc wymienić poglądy w rozmowach kuluarowych przy kawie. Dyskusje te, zwykle dotyczą rozwoju świętokrzyskiej turystyki, jej mocnych i słabych stron, a także szukania rozwiązań na problemy z którymi borykają się nasi członkowie.

Link do dokumentów z wczorajszego Zgromadzenia – https://rot.swietokrzyskie.travel/do-pobrania/#dokumenty-walne-zgromadzenia-czlonkow-rotws

 

Bardzo dziękujemy za udział we wczorajszym Walnym Zgromadzeniu członków ROT obecnym na nim przedstawicielom.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Gminy w Bejscach
Urząd Gminy w Bielinach
Urząd Gminy w Bliżynie
Urząd Gminy Brody
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju
Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Urząd Gminy w Górnie
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Urząd Miasta i Gminy w Końskich
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
Urząd Gminy w Łopusznie
Urząd Gminy w Masłowie
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Urząd Gminy w Mniowie
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
Urząd Gminy w Nagłowicach
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
Urząd Gminy w Nowinach
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie
Starostwo Powiatowe Pińczów
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej
Urząd Miasta w Skarżysku- Kamiennej
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Urząd Miejski w Starachowicach
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Urząd Gminy w Strawczynie
Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Urząd Gminy w Zagnańsku
Sanatorium Włókniarz
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Agencja Turystyczno – Usługowa GOLD TOUR
Grand Hotel Kielce
Biuro Turystyczne ABEX
Hotel Dal
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZACISZECentrum Tradycji, Turystyki I Kultury Gór Świętokrzyskich
Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór
Lokalna Organizacja Turystyczna” Moc Ponidzia”
Związek Stowarzyszeń “Białe Ługi”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Jędrzejowska”
Fajne Studio Kreatywne
Kancelaria Radców Prawnych FREY & FREJOWSKA spółka
jawna
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Samochodu Papieskiego JP2
Muzeum Wsi Kieleckiej
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG Andrzej Wojciechowski
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Przewozy Regionalne Oddział Świętokrzyski
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM
Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM II
Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o.
Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej

“Ziemia Świętokrzyska”
Targi Kielce
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki
Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki “Łysogóry” w Nowej Słupi
Lokalna Organizacja Turystyczna “Góry Świętokrzyskie”
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu Św.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemi Pińczowskiej”
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”
Lokalna Organizacja Turystyczna “Czym chata bogata”
PURPLE VALLEY Sp. z o.o.
Galeria Rękodzieła Marianna Iwan
Patterns World Sp. z o.o.