fbpx
 

Członkowie

SAMORZĄDY

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41 342 18 78
fax. 41 344 52 65
e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

www.swietokrzyskie.pro

POWIATY

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
Al. Adama Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 50 00
fax. 41 378 35 78
e-mail: starostwo@powiat.busko.pl
www.powiat.busko.pl

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów
tel./fax. 41 386 37 41
tel./fax. 41 386 37 42
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
www.jedrzejow.pl

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 200 12 00, 41 200 13 00

fax. 41 200 12 10

e-mail: sekretariat@powiat.kielce.pl 
www.powiat.kielce.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
tel. 41 260 47 00
fax. 41 372 83 20
e-mail: starostwo@konecki.powiat.pl

www.konecki.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 41 247 66 10, 41 247 63 55
fax. 41 247 69 65

e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
www.ostrowiecki.eu

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
tel. 41 357 60 01 
fax. 41 357 60 07
e-mail: starostwo@pinczow.pl

www.powiat.pinczow.pl

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Adama Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 10 10, 15 644 11 11

e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl

www.powiat.sandomierz.pl

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
ul. Stanisława Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 395 30 00 
fax. 41 252 40 01

e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
www.skarzysko.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Doktora Władysława Borkowskiego 4 
27-200 Starachowice
tel. 41 276 09 00
fax. 41 276 02 02
e-mail: starostwo@powiat.starachowice.pl
www.powiat.starachowice.pl

Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
tel. 15 864 27 65, 15 866 50 00
fax. 15 864 22 11
e-mail: powiat@staszowski.eu
www.staszowski.eu

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 49 50 
fax. 41 394 49 65 
e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl
www.powiat-wloszczowa.pl

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 350 23 12

fax. 41 350 23 13
e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
www.kazimierzaw.pl

MIASTA i GMINY

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel. 41 311 50 10, 41 311 55 11
fax: 41 311 51 14
e-mail: bodzentyn@post.pl
e-mail: admin@bodzentyn.pl
www.bodzentyn.pl

Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju 
Al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41 370 52 00
fax. 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl
www.umig.busko.pl

serwis miejski: www.busko.com.pl 

Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny
tel. 41 315 10 06

tel. 41 315 31 23
fax. 41 315 10 85
e-mail: checiny@checiny.pl
e-mail: gmina@checiny.pl
www.checiny.pl

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 
Pl. Tadeusza Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
tel. 41 354 22 78

fax. 41 354 32 73
e-mail: umig@chmielnik.com
www.chmielnik.com

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
ul. Henryka Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce
tel. 41 317 16 94, 41 307 20 24
fax. 41 317 16 93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
www.daleszyce.pl

Urząd Miasta Kielce 

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
oraz 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

tel. centrala: 41 367 60 00

tel. ul. Rynek 1: 41 367 60 09

tel. ul. Strycharska 6: 41 367 65 09
fax. 41 344 27 63
e-mail: boi@um.kielce.pl
www.kielce.eu

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. 41 372 32 49, 41 375 07 00
fax. 41 372 29 55
e-mail: sekretariat@umkonskie.pl
www.umkonskie.pl

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
Pl. Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

tel. 15 868 13 00, 15 868 13 01
fax. 15 868 46 47
e-mail: opatow@umopatow.pl
www.umopatow.pl

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 41 26 72 100 do 109
fax. 41 267 21 10
e-mail: um@um.ostrowiec.pl
www.um.ostrowiec.pl

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
ul. Rynek 62
26-025 Łagów
tel. 41 343 70 54 do 56
fax. 41 343 70 51 
e-mail: urzad@lagowgmina.pl
www.lagowgmina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. 41 311 46 91
fax. 41 311 46 90
e-mail: gmina@morawica.pl
www.morawica.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. 41 234 51 00
fax. 41 234 51 01
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl
www.pinczow.com.pl

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. 15 865 03 05
fax. 15 865 03 28
e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
www.portal.polaniec.eu

Urząd Miasta w Sandomierzu
Pl. Księcia Józefa Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz
tel. 15 815 41 00
fax. 15 815 41 01
e-mail: um@um.sandomierz.pl
www.sandomierz.pl

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 01 00, 41 252 01 01
fax. 41 252 02 00
e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.um.skarzysko.pl

Urząd Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
tel. 41 271 12 31
e-mail: gmina@brody.info.pl
www.brody.info.pl

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
tel. 15 864 83 05

fax. 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl
www.staszow.pl

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
ul. Stefana Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce
tel. 41 373 50 83
fax. 41 373 50 84
e-mail: gmina@radoszyce.pl
www.radoszyce.pl

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy 
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
tel. 41 377 98 00

fax. 41 377 96 06
e-mail: gmina@stopnica.pl
www.umig.stopnica.pl

Urząd Gminy w Bielinach
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny 
tel. 41 302 50 94, 302 50 12
fax. 41 302 61 07
e-mail: bieliny@bieliny.pl
www.bieliny.pl

Urząd Gminy w Bliżynie
ul. Tadeusza Kościuszki 79a
26-120 Bliżyn
tel. 41 254 11 04, 254 11 72
fax. 41 254 12 36
e-mail: ugblizyn@wp.pl 
www.blizyn.pl

Urząd Gminy w Górnie
ul. Górno 169
26-008 Górno
tel. 41 302 30 18       
fax. 41 302 30 09
e-mail: gmina@gorno.pl
www.gorno.pl

Urząd Gminy w Iwaniskach
ul. Rynek 3 
27-570 Iwaniska
tel. 15 860 12 54
fax. 15 860 12 40
e-mail: ug_iwaniska@kielce.home.pl
www.iwaniska.eu

Urząd Gminy w Masłowie
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
fax. 41 311 00 61
e-mail: gmina@maslow.pl
www.maslow.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, 41 376 54 61

fax. 41 376 59 80

e-mail: ug@pacanow.pl
www.ug.pacanow.pl

Urząd Gminy w Obrazowie
ul. Obrazów 84 
27-641 Obrazów
tel. 15 836 51 62
fax. 15 836 55 51

e-mail: sekretariat@obrazow.pl
www.obrazow.pl

Urząd Gminy w Rakowie
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
tel. 41 353 50 18, 41 353 50 30

fax. 41 353 50 30 wew. 11

e-mail: urzad@rakow.pl
www.rakow.pl

Urząd Gminy w Klimontowie
ul. Jakuba Zysmana 1
27-640 Klimontów
tel. 15 866 11 00, 15 866 10 06
fax. 15 866 18 47
e-mail: klimontow@klimontow.pl
www.klimontow.pl

Urząd Gminy w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 01
fax. 41 303 16 05
e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl
www.miedziana-gora.pl

Urząd Gminy w Mniowie
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
tel. 41 373 70 02
fax. 41 373 70 24
e-mail: ug@mniow.pl
www.mniow.pl

Urząd Gminy w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
tel./fax. 41 38 145 67

e-mail: gmina@naglowice.pl
www.naglowice.pl

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700

fax. 41 31 77 221
e-mail: urzad@nowaslupia.pl
www.nowaslupia.pl

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 234 54 05

fax. 41 234 54 01
e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
www.gmina.nowykorczyn.pl

Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel. 41 391 40 01. 41 391 42 55
e-mail: gmina@lopuszno.pl
www.lopuszno.pl

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 273 82 00, 41 273 83 00
fax. 41 274 63 05
e-mail: sekretariat@starachowice.eu
www.starachowice.eu

Urząd Gminy w Bejscach
ul. Bejsce 252
28-512 Bejsce
tel. 41 351 10 10
fax. 41 351 16 10 wew. 22
e-mail: gmina@bejsce.eu
www.bejsce.eu

Urząd Gminy w Solcu Zdroju
ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 39, 41 377 60 41
fax. 41 377 60 22
e-mail: ug@solec-zdroj.pl
www.solec-zdroj.pl

Urząd Gminy w Strawczynie
ul. Stefana Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. 41 30 38 002
fax. 41 30 38 157
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl
www.strawczyn.pl

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
tel./fax. 41 354 51 25, 41 354 51 05
e-mail: gmina@szydlow.pl
www.szydlow.pl

Urząd Gminy w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
tel. 41 300 13 22
fax. 41 300 13 73 
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl
www.zagnansk.pl 

Urząd Gminy w Bałtowie
ul. Bałtów 32
27-423 Bałtów
tel. 41 264 10 08
fax. 41 264 13 03
e-mail: gmina@gminabaltow.pl
www.gminabaltow.pl

Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33A
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 10 10
fax. 41 386 12 67
e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl
e-mail: sekretariat@umjedrzejow.pl
www.umjedrzejow.pl

Urząd  Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12 
28-500 Kazimierza Wielka

tel. 692 409 724
fax. 41 352 19 56
e-mail: umig@kazimierzawielka.pl

www.kazimierzawielka.pl

BAZA NOCLEGOWA

BEST WESTERN Grand Hotel****
ul. Henryka Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00
fax. 41 365 50 01
e-mail: hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl

Zespół Pałacowy w Kurozwękach
ul. Zamkowa 3
28-200 Staszów
tel. 15 866 72 71, 15 866 72 72
e-mail: recepcja@kurozweki.com
e-mail: rezerwacje@kurozweki.com
www.kurozweki.com

Zamek Dersława
Al. Adama Mickiewicza 18
28-100 Busko Zdrój
tel./fax. 41 378 85 47
tel. 605 133 041
e-mail: derslaw@busko.com.pl
www.derslaw.busko.com.pl

Hotel “Pod Ciżemką”***
ul. Rynek 27
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 05 50, 662 403 142
e-mail: recepcja@hotelcizemka.pl
www.hotelcizemka.pl

Hotel**** Medical Spa Malinowy Zdrój
ul. Leśna 7
28-131 Solec Zdrój 
tel. 41 370 40 00
fax. 41 370 40 02
e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl
www.malinowyzdroj.pl

Sanatorium “Włókniarz” 
ul. Rokosza 1 
28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41 370 70 00
fax. 41 378 10 18
e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl
www.wlokniarz.pl

Hotel “Przedwiośnie”**
Mąchocice Kapitulne 

ul. Bohdana Kosińskiego 20
26-001 Masłów k/Kielc
tel. 606 952 897, 660 795 917
e-mail: rezerwacja@hotelprzedwiosnie.pl
e-mail: sekretariat@hotelprzedwiosnie.pl
www.hotelprzedwiosnie.pl

Hotel i Restauracja “Pod Złotą Różą”***
Pl. Moniuszki 7
25-334 Kielce
tel. recepcja: 41 341 50 02
tel. restauracja: 41 343 78 80
fax. 41 343 78 81
kom. 793 415 002
e-mail: info@zlotaroza.pl
www.zlotaroza.pl

Hotel Europa****

ul. Radomska 76a
27-200 Starachowice 
tel. 41 276 78 00
fax. 41 276 78 01
e-mail: hotel@europa-hotel.pl
www.europa-hotel.pl

Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej

ul. Milanowska Wólka 18a

26-006 Milanowska Wólka/Nowa Słupia
tel. 41 317 70 64, 698 626 319
e-mail: recepcja@scdn.pl
www.centrum.scdn.pl

Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Sobka 15
28-305 Sobków
tel. 41 387 11 36, 509 301 601, 509 301 101
e-mail: info@zameksobkow.pl
www.zameksobkow.pl

Hotel Dal***
ul. Piotrkowska 12
25-510 Kielce
tel. 41 366 10 00, 41 336 10 10 
fax. 41 366 10 20
e-mail: recepcja.kielce@hoteldal.pl
www.hoteldal.pl

Hotel Tęczowy Młyn***
ul. Zakładowa 4
25-670 Kielce
tel. 41 335 21 00, 723 686 694
fax. 41 335 24 00
e-mail: rezerwacja@teczowy.com
www.teczowy.com

Zespół Dworski Hotel Sarmata***

ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 47 00, 530 334 700

e-mail: recepcja@hotelsarmata.pl
www.hotelsarmata.pl

Oddysey ClubHotel Wellness & Spa
Dąbrowa 3, k/Kielc
26-001 Masłów
tel. 41 317 44 00
e-mail: recepcja@hotelodyssey.pl
www.hotelodyssey.pl

Hotel “Aviator”*** & SPA “Orchidea”

ul. Szybowcowa 41

26-001 Masłów

Kielce-Dąbrowa

tel. 41 201 04 00, 533 282 873 

e-mail: recepcja@aviator-hotel.pl

www.aviator-hotel.pl

Hotel Echo***
Hotel & Resort Cedzyna

Cedzyna 44C
25-900 Kielce
tel. 41 302 21 07, 512 713 594

email: recepcja@hotelecho.eu
www.hotelecho.pl

Hotel i Restauracja WILLA HUETA***
ul. Juliusza Słowackiego 25
25-365 Kielce
tel. 41 241 28 88, 668 820 985

fax. 41 241 28 89
e-mail: recepcja@willahueta.pl
www.willahueta.pl

SŁONECZNY ZDRÓJ**** HOTEL MEDICAL SPA & WELLNESS
ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 310 11 14, 728 410 620
e-mail: info@slonecznyzdroj.pl
www.slonecznyzdroj.pl

Hotel i Restauracja Miodowy Młyn***
ul. Legionów 3 
27-500 Opatów
tel. 15 831 00 50, 533 355 393
e-mail: recepcja@miodowymlyn.pl
www.miodowymlyn.pl

Hotel Grafit****
Kostomłoty I

ul. Kielecka 120
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 22 25, 887 036 493
e-mail: recepcja.marketing@grafithotel.pl
www.grafithotel.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Mistrz i Małgorzata
Borków 113

26-021 Daleszyce

tel. 691 022 640, 691 022 455, 605 050 251

e-mail: mistrzimalgorzata@op.pl
mistrzimalgorzata.com.pl

Hotel Kameralny***
ul. Tarnowska 7 
25-394 Kielce
tel. 41 348 25 30
fax. 41 361 01 07
e-mail: recepcja@hotelkameralny.com
www.hotelkameralny.com

Binkowski Hotel****
ul. Szczepaniaka 42
25-043 Kielce
tel. 41 340 35 00 i 01
fax. 41 340 35 02
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl
www.binkowskihotel.pl

Hotel Ameliówka***

Mąchocice Kapitulne

ul. Bohdana Kosińskiego 2

26-001 Masłów

tel. 41 311 07 97 i 99 
fax. 41 311 07 98
e-mail: hotel@ameliowka.pl
www.ameliowka.pl

Hotel Sill* 
ul. Urzędnicza 13
25-729 Kielce
tel. 41 345 51 50, 602 677 613
e-mail: hotel@hotelkielce.pl
www.hotelkielce.com.pl

Bristol**** ART & Medical SPA
ul. 1 Maja 1
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 330 30 33
e-mail: info@bristolbusko.pl
www.bristolbusko.pl

HOSTEL – ART
ul. Henryka Sienkiewicza 4C
25-333 Kielce
tel. 41 344 66 16, 515 073 400, 
e-mail: hostelart@wp.pl
e-mail: kontakt@hostel-art-kielce.pl
www.hostel-art-kielce.pl

Zajazd Podzamcze

ul. Spacerowa 2A

26-280 Fałków

tel. 44 787 36 02

e-mail: z.podzamcze@gmail.com
www.zajazd-podzamcze.pl

 

Siedlisko Carownica Wellness & SPA

Lechów 137A

26-004 Bieliny

tel. 508 911 508

e-mail: recepcja@carownica.pl
www.carownica.pl

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy “ZACISZE”

Krzyżanowice Dolne 13

28-400 Pińczów

tel. 603 058 675

e-mail: info@oswzacisze.pl
www.oswzacisze.pl

Hotel Promień*
ul. Legionów 105
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 86 36
e-mail: recepcja@hotel-promien.pl
www.hotel-promien.pl

DA VINCI*** Hotel Kawiarnia Restauracja

Podzamcze 45

26-060 Chęciny

tel. 577 367 177

e-mail: rezerwacje@davinci.travel.pl

e-mail: restauracja@davinci.travel.pl

www.davinci.travel.pl

Hotel Paradiso***
ul. Harcerska 12
26-130 Suchedniów
tel. 513 103 188
e-mail: recepcja@hotelparadiso.pl
www.hotelparadiso.pl

 

Świętokrzyski Dwór – Hotel i Restauracja 
Milanowska Wólka 64
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 77 664, 502 085 872
e-mail: hotel@swietokrzyskidwor.pl
www.swietokrzyskidwor.pl

Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze”
ul. Górnicza 3, Rudki
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 74 83, 604 710 473
e-mail: goloborze@wp.pl
www.goloborze.pl

AGROPARK “Dworek pod Lipą”
Nowe Kotlice 54
28-305 Sobków
tel. 41 387 92 23, 505 803 328
e-mail: agropark@op.pl
www.agropark.com.pl

 

Hotel Accademia***
Al. 3 Maja 13A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 42 22, 510 006 845
e-mail: ostrowiec@hotelaccademia.pl
www.ostrowiec.hotelaccademia.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Jodełka

 Kielecka 3

26-010 Święta Katarzyna

tel. 41 311 21 11

e-mail: jodelka@hoteljodelka.pl

 

Dormed Medical SPA, Klinika Zdrowia i Urody

Rokosza 5

28-100 Busko-Zdrój

tel. 600 454 635

e-mail: dormedbusko@gmail.com

dormedbusko.pl

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 

Pierwsza w Kielcach Manufaktura Słodyczy
MAGIA KARMELU
ul. Adama Mickiewicza 1
25-352 Kielce
tel. 537 950 750
e-mail: manufaktura@magiakarmelu.pl
www.magiakarmelu.pl

KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA
ul. Laskowa 93
26-050 Zagnańsk

Chrusty k/Kielc
tel. 41 260 50 60

e-mail: info@swietokrzyskapolana.pl
www.swietokrzyskapolana.pl

POLANIKA

tel. 41 260 50 60
e-mail: polanika@polanika.pl
www.polanika.pl

Park rozrywki i miniatur “Sabat Krajno”
Krajno-Zagórze 43c
26-008 Górno
tel. 505 505 654
e-mail: kontakt@sabatkrajno.pl
www.sabatkrajno.pl

DLF INVEST SP. Z O.O.

Bałtów 7
27-423 Bałtów 
tel. 535 150 663
e-mail: sekretariat@dlfinvest.pl
www.dlfinvest.pl

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Fabryka Porcelany AS Ćmielów
ul. Sandomierska 243
27-440 Ćmielów
tel. 533 588 960, 15 861 20 21 wew. 22
e-mail: turystyka@cmielow.com.pl
e-mail: zamowienia@cmielow.com.pl

www.turystyka.cmielow.com.pl

www.as.cmielow.com.pl

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 88, 41 376 50 79
fax. 41 376 50 72
e-mail: ecb@pacanow.eu
e-mail: rezerwacja@pacanow.eu
www.centrumbajki.pl

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa “Ciuchcia Expres Ponidzie”
ul. Dojazd 1
28-300 Jędrzejów
tel./fax. 41 386 22 55, 695 592 836

e-mail: poczta@ciuchcia.eu
e-mail: edward.choroszynski@poczta.onet.pl
www.ciuchcia.eu

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45 k/Chęcin
26-060 Chęciny
tel. 41 343 40 50
fax. 41 307 44 76
e-mail: sekretariat@rcnt.pl
www.rcnt.pl

 

 

Papugarnia Ara

ul. Starowapiennikowa 39D

25- 112 Kielce

tel. 660 109 886

e-mail: papugarnia.kielce@gmail.com
www.facebook.com/papugarnia.kielce

 

 

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce 
tel. 41 34 492 97 wew. 110
fax. 41 34 450 08
e-mail: poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl

Muzeum im. “Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 02 31, 41 262 15 87

e-mail: muzeum@muzeum.biz
www.muzeum.skarzysko.pl

Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie
ul. Kielecka 20
26-010 Św. Katarzyna
tel. 41 311 21 16, 501 282 691
e-mail: muzuem.mineralow@op.pl
www.swkatarzyna-muzeum.pl

Muzeum Przyrody i Techniki – Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1 
27-200 Starachowice 
tel. 41 275 40 83, 783 730 094
e-mail: mpt@ekomuzeum.pl
www.ekomuzeum.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach
Pl. Zamkowy 1
25-010 Kielce
tel. 41 344 40 14, 41 344 40 15, 41 344 67 64
fax. 41 344 82 61
e-mail: poczta@mnki.pl
www.mnki.pl

Muzeum Samochodu Papieskiego JP2
ul. Cmentarna 5A
25-253 Kielce
tel. 519 782 153, 41 302 19 31
e-mail: muzeum@msjp2.pl
www.msjp2.pl

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
tel./fax. 15 644 57 57, 15 644 68 26, 698 637 893
e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl
www.zamek-sandomierz.pl

Ogród Zoologiczny Leśne Zacisze
ul. Wygwizdów 6 Lisów
26-026 Morawica

tel. 607 627 271
e-mail: zoo@lesne-zacisze.net
www.lesne-zacisze.net

Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135 a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 41 330 45 50
e-mail: sekretariat@krzemionki.info

www.muzeumostrowiec.pl

 

TOUROPERATORZY

 

Biuro Turystyczne “Abex”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12A
25-333 Kielce
tel. 607 293 680, 535 984 343
e-mail: abexkielce@wp.pl
e-mail: abextransport@wp.pl
www.abexkielce.com.pl

WOWLAND – Polka Travel 1 Sp. z o.o.

ul.  Żytnia 10 lok. 4
25-018 Kielce
tel. +48 517 809 517
       +48 451 281 021
e-mail:  info@polkatravel.pl
          wowland@polkatravel.pl     

www.wowland.pl

Biuro Podróży Selva Tour
ul. Krakowska 291
25-801 Kielce
tel. 41 344 40 10, 41 346 29 03
fax. 41 346 17 68
e-mail: selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl

Agencja Turystyczno-Usługowa “Gold Tour”
Pl. Wolności 3
25-367 Kielce
tel./fax. 41 344 93 95, 41 362 03 04
e-mail: goldtour@op.pl
www.goldtour.pl

 

Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych “BUSFERIE”
ul. Paderewskiego 4d/2 – parter, budynek City Park
25-017 Kielce
tel. 41 344 42 06, 605 593 050
e-mail: busferie@busferie.pl
www.busferie.pl

 

Biuro Podróży Stare Miasto – oddział Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 26

25-301 Kielce
tel. 41 368 05 62, 41 368 05 63, 41 368 05 65
e-mail: kielce@staremiasto.pl
www.staremiasto.pl
www.cheapfly.pl

Biuro Podróży PRIMA TOUR s.c.
ul. Staszica 1/205 (II piętro)
25-008 Kielce
tel. 41 344 53 29, 41 343 31 50
fax. 41 343 31 51
e-mail: biuro@primatour.pl
www.primatour.pl

Aviatour Biuro i Doradztwo Turystyczne
ul. Okrzei 2/6
25-525 Kielce
tel. 661 688 822, 533 011 615
e-mail: kontakt@aviatour.net.pl
www.aviatour.net.pl

Agencja Turystyki GEO TRAVEL
ul. Polna 9/32
26-200 Końskie
tel. 692 139 416, 882 507 020
e-mail: biuro@geotravel.com.pl
www.geotravel.com.pl

 

Biuro Turystyczno – Usługowe „DELFIN”

Henryka Sienkiewicza 65/15

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 799 042 999

e-mail: btdelfin@wp.pl

www.biurodelfin.pl

 

Biuro Podróży SEVE TRAVEL
Pl. Floriański 3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. 41 252 18 42
e-mail: sevetravel@wp.pl
www.sevetravel.pl

Biuro Przewodników i Zwiedzania Sandomierza Sp. z o. o.
ul. Rynek 3
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 54 62, 889 900 602
e-mail: biuro@przewodnicy.sandomierz.pl
www.przewodnicy.sandomierz.pl

„DANUSIA” Usługi Turystyczno Rekreacyjne Danuta Ramiączek

Niestachów 110

26-021 Daleszyce

tel. 880 489 099

e-mail: danusia.tur@gmail.com

swietokrzyski-przewodnik.pl

Biuro Turystyczno-Usługowe „Horyzont” Marcin Perczak

ul. Rosłońskiego 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel. 41 265 25 57

e-mail: bphoryzont1@wp.pl                  

www.horyzont.ostrowiec.pl

POZOSTAŁE

Lokalna Organizacja Turystyczna “PARTNERSTWO ZIEMI ŚWIĘTEGO KRZYŻA

ul. Górnicza 3 Rudki
26-006 Nowa Słupia
tel. 507 803 986
e-mail: ziemiaswietegokrzyza@wp.pl
www.ziemiaswietegokrzyza.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna “Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”
ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. 786 883 862
e-mail: lotsandomierz@gmail.com
www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-Turystyczna-Partnerstwo-Ziemi-Sandomierskiej/

Lokalna Organizacja Turystyczna “Czym chata bogata”
Rynek 1
28-200 Staszów
tel. 508 497 133, 509 341 069
e-mail: lot@czymchatabogata.org
www.czymchatabogata.org

Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Jędrzejowska”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel. 516 107 302, 504 226 405

e-mail: lot.jedrzejow@gmail.com
www.lot.jedrzejow.pl

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
ul. Stefana Żeromskiego 28
26-230 Radoszyce

Adres do kontaktów:
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno
tel. 41 380 81 33
fax. 41 391 50 68
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl
www.nadczarnaipilica.pl

Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22
fax. 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl

Instytut Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
tel. 41 349 63 72
fax. 41 349 63 73
e-mail: igeo@ujk.edu.pl
www.igeo.ujk.edu.pl

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. 41 344 77 43
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
www.pttkkielce.pl

 

Oddział PTTK w Sandomierzu
Rynek 12
27-600 Sandomierz
tel./fax. 15 832 23 05, 15 832 26 82
e-mail: poczta@pttk-sandomierz.pl
www.pttk-sandomierz.pl

 

Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel./fax. 41 372 31 70, 514 030 401
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl
www.pttkkonskie.pl

Oddział Miejski PTTK w Skarżysku Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 253 15 42

e-mail: ompttkskar@op.pl
www.pttkskarzysko.pl

Oddział PTTK w Busku-Zdroju
Al. Adama Mickiewicza 7
28-100 Busko-Zdrój

tel. 539 004 639
e-mail: pttkbusko@gmail.com
www.busko.pttk.pl

 

 

Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich
ul. Ignacego Paderewskiego 20
25-004 Kielce
tel. 41 361 99 74, 505 917 333
e-mail: sapswietokrzyskich@wp.pl

Lokalna Grupa Działania “Białe Ługi”
ul. Trzemosna 27
26-021 Daleszyce
tel./fax. 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
www.bialelugi.eu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Rynek 26

26-025 Łagów
tel./fax. 41 307 49 38
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
www.lgd-srws.pl

 

Śladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Turystyki “Dolina Sanicy”
Śladków Mały 32
26-020 Chmielnik
tel./fax. 41 354 27 78
www.sladkow.agrowczasy.com
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce

tel. 41 344 65 55, 502 078 328
e-mail: kielecka@zhp.pl

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl
www.kielecka.zhp.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne “Łysogóry” w Nowej Słupi
ul. Stanisława Staszica 22B
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 76 62, 660 734 069
e-mail: sta.lysogory@interia.pl
www.agrolysogory.pl

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne “W Krainie Latających Czarownic”
Ciekoty ul. Radostowa 16-18
26-001 Masłów

siedziba w Bodzentynie
tel. 41 311 22 64
e-mail: leszek.ciekoty@gmail.com
www.czarownice.agrowakacje.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”

Bałtów 55

27-423 Bałtów 
tel./fax. 41 264 12 93

e-mail: turystyka@baltow.info
e-mail: biuro@baltow.info
www.facebook.com/wizytystudyjnebaltow

 

Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemi Pińczowskiej”
Kontakt: Muzeum Regionalne
ul. Józefa Piłsudskiego 2A

28-400 Pińczów
tel./fax. 41 357 24 72
e-mail: mrpinczow@wp.pl
e-mail: cit@pinczow.com.pl
www.muzeumpinczow.pl

 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce “Żeremie”
ul. Fryderyka Chopina 25
26-021 Daleszyce
tel. 41 307 22 51
e-mail: zeremie@agrozeremie.pl
www.zeremie.agrowczasy.com
www.zeremie.agrowakacje.pl

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej “Ziemia Świętokrzyska”

Siedziba:
Podmarzysz 4E
26-021 Daleszyce

ul. Chopina 15/3
25-356 Kielce
tel. 15 831 01 16, 15 831 01 17

e-mail: federacja@agroturystyka-swietokrzyskie.pl
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3

26-025 Łagów
tel. 512 303 412

e-mail: zzwoli@onet.pl
www.stowarzyszenielagow.pl

 

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM
ul. Sandomierska 78/57
25-318 Kielce
tel. 690 548 070
e-mail: chryzostom@szeptem.pl

Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ELM II
ul. Balionów Chłopskich 50
25-671 Kielce
tel. 690 548 070
e-mail: chryzostom@szeptem.pl

Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach
ul. Klasztorna 25
28-236 Rytwiany
tel./fax. 15 864 77 95
e-mail: recepcja@pustelnia.com.pl
www.pustelnia.com.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel./fax. 41 386 41 14
e-mail: lgdjedrzejow@onet.eu
www.lgdjedrzejow.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 17
28-362 Nagłowice
tel. 605 895 610, 690 670 702
www.naglowice.osp.org.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

tel. 793 984 675

e-mail: lot.wloszczowski@op.pl
www.facebook.com/Lokalna-Organizacja-Turystyczna-Ziemi-Włoszczowskiej

 

 

Klub Ekologa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Małogoszczu
Dom Kultury

ul. 11 Listopada 17
28-266 Małogoszcz
tel. 41 385 51 93
e-mail: impresariat.malogoszcz@gmail.com
www.dkmalogoszcz.pl

 

Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach
ul. Ponurego Piwnika 49

25-666 Kielce
tel. 41 345 85 88
e-mail: stsw@stsw.edu.pl
www.stsw.edu.pl

 

Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej
Niezwojowice 23
32-109 Pałecznica
tel. 660 431 061
fax. 41 38 38 102

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel./fax. 41 252 72 33
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info

www.krzemiennykrag.info

Fundacja im. Stefana Żeromskiego
ul. Stefana Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. 604 131 199
e-mail: fundacja@zeromski.org

www.zeromski.org

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia przy Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej
ul. Wileńska 33
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax. 41 253 88 00
e-mail: ostrobramska@ostrobramska.pl
www.ostrobramska.pl/bractwo-mbm/

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego

ul. Zgoda 21
25-953 Kielce
tel. 41 361 25 37, 41 361 12 54
fax. 41 361 24 93
e-mail: pgi.os@pgi.gov.pl
e-mail: sekretariat.os@pgi.gov.pl
www.pgi.gov.pl/kielce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu Św.
ul. Żabia 40
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 607 432 918
e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl
www.pksostrowiec.pl

 

 

“WiR” Szproch i Pietrusiewicz Zakłady Mięsne Sp. J.
ul. Konecka 7A
26-070 Łopuszno
tel./fax. 41 391 40 26, 41 391 42 74, 604 500 661
e-mail: office@wirwir.com
www.wirwir.com

Muszkieter – Usługi Przewozowe
ul. Charężów 6

26-060 Chęciny
tel. 41 241 23 45
fax. 41 345 32 25

e-mail: biuro@muszkieter.pl
www.muszkieter.pl

Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.
ul. Źródłowa 17A

25-355 Kielce
tel. 41 344 49 29, 41 344 70 01, 606 610 447
e-mail: biuro@artest.pl
www.artest.pl

Restauracja ANTRESOLA
ul. Piekoszowska 21
25-001 Kielce
tel. 504 155 044
e-mail: biuro@restauracjaantresola.pl
www.restauracjaantresola.pl

Usługi Przewozowe Osobowe i Transportowe
MiszTour
Rykoszyn 110
26-065 Piekoszów
tel./fax. 41 306 14 02, 691 399 506, 697 110 582
e-mail: misztour@wp.pl
www.misztour.pl

POLREGIO sp. z o.o.
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 78

25-501 Kielce
tel. 782 555 700
e-mail: sekretariat.kielce@p-r.com.pl

 

Fundacja Świętokrzyskie Winnice
Wola Żyzna 50A

28-225 Szydłów
tel. 519 175 791

e-mail: biuro@swietokrzyskiewinnice.pl
www.swietokrzyskiewinnice.pl

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 510 075 322
e-mail: ostrowiec@ptt.org.pl
www.ostrowiec.ptt.org.pl

Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy

Rynek 25/26

27-600 Sandomierz

Centrum Winiarstwa Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8

27-600 Sandomierz

tel. 509 327 327
e-mail: sandomierscywiniarze@gmail.com
www.sandomierskiszlakwiniarski.pl

Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska

ul. Warszawska 21/25
25-512 Kielce

tel. 41 303 29 23

Dr Robert Frey
tel. 698 121 144

Elżbieta Frejowska
tel. 500 345 198

e-mail: kancelaria@kancelariaff.pl
www.kancelariaff.pl

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich
Ścięgna 78A
26-050 Zagnańsk
tel. 601 146 313

e-mail: srdw-zagnansk@wp.pl

www.facebook.com/zagnansk.tetrapod/

Stowarzyszenie IMPAKT

ul. Leśna 7

25-509 Kielce

Adres do korespondencji:

ul. Zagórska 70/17

25-346 Kielce

tel. 791 680 031

e-mail: impakt.kielce@gmail.com
www.impakt.edu.pl

Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

ul. Nowy Folwark 71

28-100 Busko-Zdrój

www.facebook.com/Koalicja-Kół-Gospodyń-Wiejskich-i-Miejskich

Regioszulki

Rynek, Kiosk Kiebabczego

25-012 Kielce

tel. 532 152 705, 41 242 97 43

e-mail: biuro@regioszulki.pl
www.regioszulki.pl

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 65 80
e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl
www.mck.ostrowiec.pl

Kraina Szczęścia
Kompleksowa Organizacja i Obsługa Eventów
Imprez Plenerowych i Okolicznościowych
ul. Rejowska 24/76
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 604 821 227
e-mail: krainaszczescia@10g.pl

www.facebook.com/KS.Kraina.Szczescia/

Sypytkowski-Sport Andrzej Sypytkowski
ul. Strażacka 15
26-200 Końskie
tel. 41 372 25 45
e-mail: biuro@sypytkowskisport.pl
www.sypytkowskisport.pl

Galeria Rękodzieła Marianna Iwan
ul. Kielecka 4
26-010 Święta Katarzyna
tel. 606 616 964

PURPLE VALLEY Sp. z o.o.
ul. Rynek 21
28-225 Szydłów
tel. 797 355 094, 502 417 088
e-mail: info@purplevalley.pl

e-mail: sklep@purplevalley.pl
www.stolicasliwki.pl

CITYSPORT KIELCE Sp. z o. o. Strzelnica GT-6
ul. Kusocińskiego 61A
25-045 Kielce
tel. 41 202 05 55, 534 040 951
e-mail: strzelnica.cskielce@gmail.com
www.strzelnica-cskielce.pl

Stowarzyszenie Delta
ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 91 11, 41 247 91 12

www.stowarzyszeniedelta.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca
Pl. Moniuszki 2B
25-334 Kielce
tel. 41 36 76 712
fax. 41 36 76 911
e-mail: sekretariat@ktt.pl
www.ktt.pl

 

 

Fundacja Questingu

Bałtów 82/3

27-423 Bałtów

tel. 500 638 679

e-mail: patronaty@questing.pl