fbpx
 

Budowa marki “Świętokrzyskie” – przykład modelowej współpracy MSiT i ROTWŚ

Budowa marki “Świętokrzyskie” – przykład modelowej współpracy MSiT i ROTWŚ

Wczorajsza rada Polskiej Organizacji Turystycznej była doskonałą okazją, aby podsumować współpracę Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na spotkaniu w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach ROTWŚ przedstawiła realizację projektów współfinansowanych przez MSiT oraz działania promocyjne na rzecz regionu świętokrzyskiego.

Możemy dzisiaj podsumować dobrą współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, czyli współdziałania administracji rządowej z administracją samorządową w promocji turystycznej. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku realizuje dwa projekty dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki o łącznej kwocie 270 tys. zł – mówi Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Projekty to „Silna marka terytorialna” – czyli warsztaty, wizyty studyjne, wizerunkowe, badania wizerunkowe oraz konferencja międzynarodowa. Te działania mają wyłonić silne marki województwa świętokrzyskiego. Drugi projekt to „Poprawa dostępności informacji turystycznej w województwie świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych”, czyli specjalne aplikacje dla osób słabo widzących, niedosłyszących i specjalne strony internetowe im dedykowane oraz szkolenie 40 osób, pracujących w punktach i ośrodkach informacji turystycznej, aby przekazywały wiedzę osobom niepełnosprawnym. 

Polska Organizacja Turystyczna cieszy się, że ma takiego partnera, jak Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która zawsze się wyróżniała na tle Polski przede wszystkim profesjonalizmem w budowaniu marki swojego województwa – mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT.

  270 tys. zł to jedna z najwyższych kwot, jakie Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ pozwoliło to na realizację ważnych celów dla turystyki województwa świętokrzyskiego – mówi Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania branża turystyczna z regionu świętokrzyskiego miała okazję przedstawić swoje działa promocyjne. Marki terytorialne regionu świętokrzyskiego przedstawiła Magdalena Osełka z Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny zaprezentował Michał Poros z Centrum Geoedukacji w Kielcach, a Prezes Zarządu Izby Gospodarczej “Krąg Turystyki Zdrowotnej dr Monika Knefel przybliżała zgromadzonym tematykę inteligentnych specjalizacji.