fbpx
Artyści

A CAPPELLA LEOPOLIS

A CAPPELLA LEOPOLIS

Zespól A CAPPELLA LEOPOLIS został założony w r. 2002 i składa się, w zależności od programu, z 8-16 śpiewaków. Wykonując muzykę różnych epok (od średniowiecza do klasycyzmu) zespół dąży do jak najdoskonalszej realizacji dawnych praktyk wokalnych. Kierownikiem artystycznym zespołu i dyrygentką jest Ludmyła Kapustina.

Członkowie zespołu brali udział w kursach mistrzowskich holenderskiej fundacji “La Pellegrina” (2001), Michaela Pospišila (2002, 2003, 2004), Tetiany Polt-Lucenko (2004), Bohdana Szweda (2005), Tadeusza Czechaka (2004, 2007). Zespól uczestniczył w Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (2003-2007), w Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie (2003-2007), w cyklach koncertowych “Muzyka na dworach Europy” (Kraków, 2005) i “Muzyka w Pałacu biskupa Erazma Ciołka” (Kraków, 2007), w X Międzynarodowym Forum Muzyki Młodych i w GogolFest w Kijowie (2007), w IV Festiwalu Muzyki Dawnej “Musica Sacra” (Szczecin, 2007), w Fest der Innenhöfe & Museumsnächte (Freiburg, 2007); współpracował z zespołami “Ritornello” (Praga), “Dekameron” (Warszawa), “Ortino Musicale” i “Ars Leonis Basel” (Basel), “Consortium Sedinum” (Szczecin), z dyrygentami Bohdanem Szwedem i Pawłem Osuchowskim, z solistami z Polski, Czech, Szwajcarii, Ukrainy.

W latach 2002-2007 zostały wykonane programy chorałów gregoriańskich i pieśni średniowiecznych, programy z muzyki cerkiewnej Schütza, Monteverdiego, Mozarta i polskich kompozytorów ww. XVI-XIX, muzyki operowej Bortnianskiego, programy ukraińskiej muzyki cerkiewnej i świeckiej ww. XVII-XVIII, w tym 12-glosowe anonimy pierwszej polowy w. XVIII. W r. 2006 ostatni program został nagrany na CD “Side Adam priamo Raja” (UkrMusic, 2007). Zespól brał udział w nagraniach CD “Muzyka dawnego Lwowa” (Atlantic Records, 2006), CD z cyklu “Musica Claromontana: Jasnogórska Muzyka Dawna” (DUX, 2008). Zespół kilkakrotnie występował na festiwalach muzyki dawnej i innych koncertach w Polsce.

Zespół zobaczymy 9 września 2022 r. o godz.19.00 w Szydłowie w Kościele Wszystkich Świętych oraz 10 września 2022 o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Galeria