ROT Świętokrzyskie - Starachowicki
 

Starachowicki
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. Dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
tel. (041) 276 09 00
fax. (041) 276 02 02
www.powiat.starachowice.pl
starostwo@powiat.starachowice.pl
promocja@powiat.starachowice.pl