ROT Świętokrzyskie - Osiągnięcia ROT 2005
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiągnięcia ROT 2005
Najważniejsze działania zrealizowane przez ROTWŚ w pierwszym półroczu 2005 roku:
1. Integracja środowiska turystycznego.
 • zwiększenie liczby Członków ROTWŚ (Polskie Biuro Podróży Orbis)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi koneckiej
 • działania związane z powoływaniem Lokalnych Organizacja Turystycznych. Obok działających w województwie świętokrzyskim dwóch LOT'ów: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Sandomierskiej (Zarejestrowana w KRS, 29 lipiec 2004) oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej (Zarejestrowana w KRS, 23 kwietnia 2004) powstała trzecia: Lokalna Organizacja Turystyczna na rzecz Gminy Nowa Słupia.
2. Rozwijanie spójnego systemu IT.
 • wdrażanie Narodowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT),
 • www.poland-tourism.pl
 • powstanie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.
 • W piątek 10 czerwca, o godzinie 19.30 nastąpiło otwarcie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Kielcach. Nowe Centrum ma siedzibę w Wojewódzkim Domu Kultury (przy wejściu głównym). Centrum powstało dzięki inicjatywie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
 • rozdzielenie regionalnego portalu turystycznego: www.swietokrzyskie.pl od strony organizacji: www.rot.swietokrzyskie.pl
3. Inicjowanie tworzenia markowych produktów turystycznych w województwie.
 • prace nad dokumentem programowym STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM.ROTWŚ uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł z Ministerstwa Gospodarki, na opracowanie strategii rozwoju turystyki dla woj. Świętokrzyskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez ROTWŚ wyłoniono wykonawcę dokumentu, którym została Polska Agencja Rozwoju Turystyki mająca ogromne doświadczenie w działaniach tego typu. Termin składania ofert upłynął dnia 29.07.2005 o godz. 12.00. Termin wykonania zadania do 10 listopada 2005 r.Strategia zarysowana będzie na tle scenariuszy długookresowego rozwoju województwa i jego otoczenia. Uwarunkowania zewnętrzne uwzględniać będzie kontekst europejski, globalizację gospodarki i inne światowe "megatrendy", politykę państwa, otoczenia regionalne i lokalne.Strategia ma za zadanie wykreowanie produktów turystycznych województwa optymalnie wykorzystując walory i potencjału rozwoju analizowanego obszaru. Wykreowany produkt turystyczny pozwoli na zbudowanie silnego wizerunku Regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, co przełoży się na wzmocnieniu ruchu turystycznego. Opracowaną Strategię wspierać będzie znak turystyczny oraz System Identyfikacji Wizualnej stanowiący graficzny nośnik informacji o turystycznej ofercie produktowej województwa.
4. Infrastruktura turystyczna.
 • "Ścieżki natury" zagospodarowanie i wprowadzenie nowych obiektów na istniejącej ścieżce edukacyjno-przyrodniczej wsi Wiącka. ROTWŚ wzięła udział w Otwartym Konkursie Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych w latach 2004- 2006. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznała na realizację zadania 14.650,00 zł.
5. Udział w imprezach targowych.

Organizatorzy stoiska regionalnego na targach zagranicznych:
 • ITB w Berlinie (11 - 15 marca)
 • Targi w Utrechcie (11 - 16 stycznia)
 • MITT w Moskwie (23 - 26 marca)
 • Targi w Brukseli (3 - 7 lutego)
Organizatorzy stoiska regionalnego na targach krajowych
 • Na Styku Kultur w Łodzi (1 - 3 kwietnia)
 • Voyager w Kielcach (8 -10 kwietnia)
 • Lato w Warszawie (22 - 24 kwietnia)
Targi ITB w Berlinie

ROTWŚ była organizatorem stoiska regionalnego podczas targów ITB w Berlinie. Hasłem przewodnim polskiego wystąpienia było "SPOTKAJMY SIĘ W POLSCE". W roku bieżącym, już po raz drugi i kolejny rok z rzędu polskie stoisko narodowe, otrzymało pierwsze miejsce dla najlepszego wystawcy w kategorii "EUROPA". Oceniano kompetencje obsługi, imprezy towarzyszące prezentacji stoiska oraz kreatywność i ogólne wrażenia.
Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w targach turystycznych w MITT Moskwie
Podczas targów turystycznych Voyager odbyło się walne zgromadzenie ROTWŚ.
Podczas spotkania przedstawiliśmy Państwu pełną informację merytoryczną i finansową dotyczącą realizacji działań w 2004 roku oraz zaproponowaliśmy plan działania na rok 2005.
Podczas targów turystycznych Voyager odbyła się również konferencja pn.: "Twórcze napięcie". Konferencja dla członków ROT, zaproszonych gości i zainteresowanych przystąpieniem do organizacji była bezpłatna.
Konferencja "Twórcze napięcie-idea przewodnia dla budowania marki dla Polski. Jak rozumiemy tę ideę i jak chcemy ją wykorzystać w promocji turystyki polskiej" zaciekawiła wszystkich, zainteresowanych szeroko pojętą promocją i marketingiem. Kluczowym prelegentem był p. Mirosław A. Boruc - Prezes Instytutu Marki Polskiej w Warszawie.

6. Wizyty dziennikarzy w regionie świętokrzyskim.
 • W dniach 4-5 czerwca 2005 roku gośćmi regionu Świętokrzyskiego byli dziennikarze z Włoch
 • W dniach 11-12 czerwiec gośćmi Regionu Świętokrzyskiego byli dziennikarze z Węgier zajmujący się turystyką.
 • W dniach 8-10 września gośćmi regionu świętokrzyskiego byli tour-operatorzy z Hiszpanii
7. Kształtowanie oferty turystycznej regionu.
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego wraz z Polską Organizacją Turystyczną była organizatorem promocji Regionu Świętokrzyskiego pod nazwą "Spotkajmy się w Świętokrzyskim" w Centrum Handlowym "Blue City" w Warszawie. Impreza odbyła się 18 i 19 czerwca. W prezentacji udział wzięli:
- Gmina Nowa Słupia
- Miasto i Gmina Busko Zdrój
- Gmina Łagów
- Gmina Nagłowice
- Gmina Strawczyn
- Bałtowski Park Jurajski
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich
- Sanatorium Malinowy Zdrój
- Firma Sulfur
W tym samym czasie na scenie wśród stoisk prezentowały się zespoły regionalne:
- Zespół Pieśni i Tańca Kielce
- Młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego ze Strawczyna
- Trzpioty
- Zespół Tańca Nowoczesnego "Grawitacja"
- Wokaliści Studia Piosenki "GA-GA" i "TALENT"
Sobota 18 czerwca 2005 roku, była dniem, w którym Centrum Handlowe "Blue City" odwiedziła ogromna ilość klientów, a każdy z nich zatrzymywał się i oglądał naszą prezentację, co niewątpliwie było przejawem zainteresowania naszym regionem.
 • Koordynacja imprez z cyklu Świętokrzyskie Dni kupały:
o    19 czerwca: Truskawkowa Niedziela, Sandomierz,
o    19 czerwca: IV Dni Lasu, Tokarnia,
o    24 czerwca: Festyn Folkowy "Wianki", Sandomierz,
o    24 czerwca: Świętojański Festiwal Flap Style Obecność HASARAPSA, WDK Kielce
o    24 czerwca: Noc Świętojańska - powrót słowiańskich korzeni, Staszów
o    24 czerwca: Świętojańskie Czytanie Nocą, Park Miejski - Źródło Biruty,
o    24 czerwca: Sobótki na Wiączce, Wiączka - Kapkazy
o    24-26 czerwca: "Dni Ponidzia",
o    24-26 czerwca: XXIV Ogólnopolski Zlot "Caravaningowe Świętojanki", Miedziana Góra
o    25 czerwca: "Świętojanki 2005", Suchedniów25 czerwca: Rajd Świetlików, Starachowice
o    25-26 czerwca: Piknik Jurajski, Bałtów
o    25-26 czerwca: XXXV Wyprawa na Sabat, Góry Świętokrzyskie, Nowa Słupia
o    25-26 czerwca: Sandomierskie Księstwo Kultury, bulwar nad Wisłą, Sandomierz
o    25/26 czerwca: Noc Kupały w Kaczynie
o    26 czerwca: VII Ogólnopolski Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, Szydłów,
o    26 czerwca: Sabat Czarownic, biuro podróży Busferie
o    26 czerwca: Świętojańska jazda kolejką, Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa
o    26 czerwca: Świętojańska Noc Kupały, Borków
o    26 czerwca: Świętokrzyska Noc Świętojańska - Sabat Czarownic, Nowa Słupia
o    2 lipca: "Czym chata bogata na początek lata - Kupała, Biała Dama", Chęciny
o    2-3 lipca: IX Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa, Sandomierz,
o    3 lipca: Świętojanki, Kielce, dziedziniec WDK

ROTWŚ zorganizowała finał Świętokrzyskich Dni Kupały.
Impreza odbyła się 3 lipca 2005 roku na dziedzińcu WDK-u w Kielcach.
PROGRAM ŚWIĘTOJANEK OBEJMOWAŁ:
Występy zespołów:
o    Zespół Pieśni i Tańca Kielce
o    Zespół Pieśni Biesiadnej Staropolanie
o    Kapela Świętokrzyska
o    Wokaliści Studia Piosenki "GA-GA" MDK W Kielcach
o    Zespół Uśmiech
o    Drużyna Rycerska Zamku Królewskiego w Chęcinach

odczas imprezy można było zapoznać się z prezentacją gmin, ofertą biur podróży, giełdą agroturystyczną oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami.

ROTWŚ wzięła udział w prezentacji kulturalno- turystycznej naszego regionu w Berlinie. W/w prezentacja odbyła się w czasie trwającej w Berlinie wielkiej imprezy plenerowej "Global City 2005" dniach 19-21 sierpień 2005 rok.
Zadanie to zrealizowane zostało w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych dla Województwa Świętokrzyskiego w ramach Roku Polsko- Niemieckiego 2005/2006 oraz ze środków własnych ROT. Niniejsza prezentacja jest jednym z projektów większego przedsięwzięcia, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski. Jesteśmy dumni, iż nasz projekt stał się elementem składowym promocji zagranicznej Polski. Festyn "Global City" to jedna z największych imprez promocyjnych w Europie. W programie przewidziano występy znanych niemieckich piosenkarzy /gwiazd/, a jedną z największych atrakcji była Global Fashion-Festival - największa w Europie prezentacja mody z min: Portugalii, Polski i Czech, pojawią się także takie atrakcje jak replika holenderskiej wioski, skoki na Bungee, helikopter ADAC.
Głównym założeniem naszej prezentacji było przybliżenie polskiej kultury dla szerokiej publiczności. Podczas festynu Województwo Świętokrzyskie prezentowane było poprzez występy artystyczne oraz poprzez stoisko promocyjne, na którym dystrybuowane były wydawnictwa, foldery, ulotki przybliżające walory i produkty turystyczne naszego regionu.
Niemcy zakupić tu też mogli pamiątki typowe dla regionu świętokrzyskiego.
Jednym z najważniejszych akcentów prezentacji w Berlinie była zorganizowana przez ROT konferencja prasowa dla dziennikarzy niemieckich, która odbyła się w dniu 19.08.2005, o godzinie 12:00 w Hotelu Queens w centrum Berlina.

8. Wymiana doświadczeń.
 • udział w projektach międzynarodowych
- Leonardo da Vinci:
- Tourism enterprises in rural areas
Efektem będzie stworzenie programu szkoleń dla przedsiębiorców działających na terenach wiejskich i wprowadzenie międzynarodowego systemu standaryzacji i certyfikacji
 • Interreg III B Cadses:
 • Development of a sustainable tourism