ROT Świętokrzyskie - Osiągnięcia ROT 2003
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiągnięcia ROT 2003
1. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Regionalną Organizacja Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

7 stycznia 2003 r.- podpisanie umowy miało miejsce podczas uroczystego "Spotkania opłatkowego".
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, członkowie ROT, przedstawiciele stowarzyszeń i branży turystycznej.


2. Powiększanie grona członków organizacji

Podjęto szereg rozmów indywidualnych i wzięto udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnej władzy samorządowej, instytucji publicznych, prywatnych i stowarzyszeń działających w sferze turystyki.
W wyniku tych działań przystąpiły do ROT następujące podmioty:
Branża: OST "Gromada", PT "Łysogóry", Firma "Selva Travel", BUS "Busferie", "Gold Tour",AT"Matu", Zamek Rycerski w Sobkowie, Hotel "Pod Ciżemką", Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach.
Stowarzyszenia Agroturystyki, Fundacje: Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska", Stowarzyszenie Agroturystyczne "W krainie latających czarownic", Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce "Żeremie", Śladkowskie Stowarzyszenie Hodowców Ryb "Borowiec", Stowarzyszenie "Bałt", Fundacja Busko Zdrój, Federacja "Ziemia Świetokrzyska".
Miasta i gminy: Busko Zdrój, Miedziana Góra, Chęciny, Nowy Korczyn, Nowa Słupia, Pińczów, Kielce, Gmina Bieliny, Łagów.
Powiaty: Starostwo Powiatowe Busko Zdrój

25 lipca 2003 r. - Zorganizowanie spotkania z branżą turystyczną - przedstawicielami biur podróży oraz bazy noclegowej działających na terenie Województwa w celu wyboru delegata do Zarządu ROTWŚ ( zatwierdzenia przez Walne Zebranie ). Spotkanie to miało na celu wypracowanie płaszczyzn współpracy ROT z branżą.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego liczy obecnie 57 członków

3. Doskonalenie kadr

4 kwietnia 2003 r. - Podczas Targów "Voyager"- zorganizowano szkolenie na temat możliwości pozyskiwania funduszy z UE na rozwój turystyki. W czasie targów ROT zorganizowała także punkt konsultacyjno-doradczy dla wszystkich biorących udział w targach podmiotów, w celu przekazania praktycznych informacji na temat możliwości finansowania działań z zakresu turystyki. Szkolenie prowadzone było przez wybitnego eksperta p. Leszka Butowskiego. Tematem pierwszej części był ruch turystyczny i regionalny produkt turystyczny w województwie świętokrzyskim. Temat został przedstawiony przez p. Cezarego Jastrzębskiego.
Na szkolenie było zaproszonych 50 osób (członkowie ROT WŚ oraz ci, którzy wstępnie zadeklarowali przystąpienie do naszej organizacji).
Punkt doradczy obsługiwał p. Butowski oraz eksperci regionalni.

10 października 2003 r. - Organizacja seminarium szkoleniowego: "Markowy produkt turystyczny - jego tworzenie i rozwój w oparciu o obiekty dziedzictwa przemysłowego i kulturowego".
ROT WŚ w ramach Światowego Dnia Turystyki - Obchody Wojewódzkie była organizatorem seminarium szkoleniowego: "Markowy produkt turystyczny - jego tworzenie i rozwój w oparciu o obiekty dziedzictwa przemysłowego i kulturowego". Szkolenie było prowadzone przez specjalistów z zakresu turystyki, przedstawicieli samorządów, podmiotów turystycznych. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi produktami turystycznymi Regionu Świętokrzyskiego. Wśród nich znalazły się m.in. te produkty, które zostały nagrodzone w konkursach organizowanych przez ROT WŚ, Polską Organizacje Turystyczną oraz te produkty, które przy odpowiedniej promocji mogą stać się markowymi produktami turystycznymi naszego regionu.
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele samorządów, branży turystycznej, organizacji i stowarzyszeń turystycznych i agroturystycznych, fundacji działających na rzecz rozwoju turystyki w województwie i inni.

4. Wydawnictwa

Wydano:
Przewodnik po województwie świętokrzyskim pt.: "Samochodem, rowerem, pieszo po województwie świętokrzyskim" (2 wersje językowe)
Wydawnictwo zostało wydane i jest wykorzystywane w celach promocyjnych podczas targów turystycznych w Katowicach, Kielcach oraz w Warszawie. Sprzedawane jest także w punktach IT (Sandomierz, Pińczów). Przewodnik cieszy się dużym zainteresowaniem. 8 czerwca 2003 r. ukazała się na łamach "Gazety Wyborczej" informacja dotycząca powyższego przewodnika.
Przewodnik po województwie świętokrzyskim pt.: "Samochodem, rowerem, pieszo po województwie świętokrzyskim" w wersji anglojęzycznej został dostarczony poprzez POT do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej działających w większości krajach Europy.

5. Inicjowanie tworzenia produktu turystycznego

Ogłoszono konkurs na najbardziej atrakcyjną ofertę turystyki przyjazdowej do województwa świętokrzyskiego pod patronatem Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
4 kwietnia, podczas targów "Voyager" zostały ogłoszone wyniki konkursu na najbardziej atrakcyjną ofertę turystyki przyjazdowej do Regionu Świętokrzyskiego, pod patronatem Prezesa ROT WŚ.
W konkursie wzięło udział kilkanaście podmiotów turystycznych: biur podróży, hoteli, stowarzyszeń.
Oferty były rozpatrywane w następujących kategoriach:
Turystyka szkolna - I miejsce zajęło Biuro Podróży "Łysogóry"
Turystyka aktywna - I miejsce - PTTK Oddział w Końskich
Turystyka uzdrowiskowa - I miejsce - OST Gromada - hotel w Busku Zdrój
Turystyka miejska i kulturowa - I miejsce - "Busferie" w Kielcach
Turystyka biznesowa - I miejsce - OST Gromada, hotel w Cedzynie
Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
Nagrodą dla każdego z nich było dofinansowanie przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego materiału promującego daną ofertę.

ROT WŚ zajęło się rozpropagowaniem konkursu ogłoszonego przez Polską Organizację Turystyczną na "Najlepszy produkt turystyczny za 2002 r."
POT nadał "Certyfikat jakości" dwóm produktom turystycznym z Regionu":
- Dymarki Świętokrzyskie - Gmina Nowa Słupia
- Zespół Pałacowy w Kurozwękach

6. Promocja poprzez imprezy targowe

Targi Turystyki "Glob" w Katowicach
28-30 marca 2003 r.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego brała udział w targach na stoisku targowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Targi "Voyager" - Kielce
3-6 kwietnia 2003 r.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego brała udział w targach na stoisku targowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas targów miało miejsce ogłoszenie wyników w konkursie na "Najlepszą ofertę turystyki przyjazdowej do Regionu Świętokrzyskiego". Odbyło się szkolenie dla członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Targi "Lato" w Warszawie - organizacja i finansowanie przez ROT
25-27 kwietnia 2003 r.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego na swoim stoisku reprezentowała swoich członków.
Biura podróży - "Busferie" i "Łysogóry" występowały ze swoją ofertą jako podwystawcy.
Obydwa biura brały udział w konkursie na najlepszy polski produkt turystyczny, zorganizowanym przez Polskę Organizację Turystyczną i Międzynarodowe Targi Polska.
Konkurs był rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
- najlepszy polski produkt turystyczny w obszarze turystyki miejskiej i kulturowej agro- i ekoturystyki,
- najlepszy polski produkt turystyczny w obszarze turystyki uzdrowiskowej;
W kategorii "Turystyka miejska i kulturowa" oferta biura turystycznego "Busferie" - "Kielce - City Tour" otrzymała I miejsce.
Wyróżnione zostały:
- "Rejs statkiem po Wiśle" - "Busferie",
- dwudniowa wycieczka szkolna przez Puszczę Jodłową "Szlakiem Stefana Żeromskiego" - biuro turystyczne "Łysogóry".

Targi Turystyczne T.T. Warsaw w Warszawie
25-27 września 2003 r.

Tour Salon w Poznaniu
22-25 października 2003 r.

7. Public relation

25 lutego 2003 r. - Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie
Na prezentację województwa przybyło ponad 80-ciu dziennikarzy, zajmujących się tematyką turystyczną.
Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w warszawskim Centrum Multimedialnym "Foksal" zakończyła się pełnym sukcesem.
Wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali przygotowanie prezentacji naszego regionu, współorganizowanej przez ROT Województwa Świętokrzyskiego. Oprócz prelekcji na temat walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego, podczas warszawskiej prezentacji nie zabrakło prawdziwych atrakcji - m.in. pokaz mody inspirowanej strojem regionalnym, występy artystyczne, prezentacja tańców dawnych i fragment spektaklu teatralno-tanecznego w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Wielkim powodzeniem cieszyła się degustacja regionalnych potraw, przygotowanych przez gospodarstwa agroturystyczne skupione w ROTWŚ oraz świętokrzyskie hotele.

6-8 czerwca 2003 r. - Organizacja "Study press" dla dziennikarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarz RP.
Dziennikarze biorący udział w imprezie poznawali walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gór Świętokrzyskich i Ziemi Sandomierskiej.
Brali także udział w imprezie plenerowej w Kapkazach z okazji konferencji agroturystycznej.
Połączenie wizyty dziennikarzy z konferencją dało okazję do jej nagłośnienia, a przy tym Regionu w prasie branżowej.

10-12 października 2003 r. - Organizacja "Study press" dla dziennikarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy "Globtroter"
W ramach Światowego Dnia Turystyki odbył się "study press" po Ponidziu. Wzięło w nim udział 18 dziennikarzy.
Wśród nich byli uznani i popularni dziennikarze ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników "Globtroter" z Warszawy (14 osób) oraz dziennikarze reprezentujący czasopismo Polskiej Organizacji Turystycznej "Aktualności Turystyczne" i prasę lokalną (4 osoby). Połączenie wizyty dziennikarzy z Światowym Dniem Turystyki dało okazję na dużą promocję regionu w prasie branżowej.

10 października 2003 r. - Prezentacja Programu artystycznego pt.: "Świętokrzyskie Sny" - Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki
Podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki został zaprezentowany spektakl artystyczny; "Świętokrzyskie Sny". Widowisko to zostało pokazane po raz pierwszy podczas Prezentacji Województwa Świętokrzyskiego dla dziennikarzy w Centrum Dziennikarskim "Foksal" w Warszawie. Głównymi elementami tego widowiska są: pokaz mody inspirowanej strojem regionalnym, występy artystyczne, prezentacja tańców dawnych i fragment spektaklu teatralno-tanecznego w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca.

Uruchomienie strony internetowej ROT pod adresem www.rot.swietokrzyskie pl
Znajdziemy na nich nie tylko informacje dotyczące działalności, osiągnięciach, planach organizacji, ale także wiele informacji dotyczących atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i towarzyszącej na terenie województwa Strona internetowa ROTWŚ stanowi zarówno portal regionalny.
świętokrzyskiego. Strony internetowe aktualizowane są na bieżaco.

8. Organizacja imprez szkoleniowo- promocyjnych

5-8 czerwca 2003 r. - organizacja Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej: "Turystyka Wiejska - Droga do Zrównoważonego Rozwoju".
W konferencji wzięło udział około 100 osób - głównie przedstawicieli organizacji turystycznych z różnych krajów Europy. Obrady odbywały się w podkieleckiej Cedzynie.
Po całodniowych obradach uczestnicy konferencji odwiedzali gospodarstwa agroturystyczne w Kaczynie, Mostkach i Śladkowie Małym. W Kapkazach koło Bodzentyna obejrzeli widowisko pod tytułem "Świętokrzyskie sny" w wykonaniu Szkoły Wrażliwości. Uczestnicy konferencji mogli też skosztować regionalnych potraw i skorzystać z atrakcji oferowanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Współorganizacja Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

10 października 2003 r. - ROT WŚ była współorganizatorem tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Uroczysta część obchodów została poprzedzona szkoleniem dotyczącego "Markowego produktu turystycznego".

24 sierpnia 2003 r. - współorganizacja imprezy "Turystyczna Niedziela z Gromadą".
Regionalna Organizacja Turystyczna w dniu 24 sierpnia 2003 r. była współorganizatorem imprezy plenerowej pod hasłem: "Turystyczna Niedziela z Gromadą", która odbyła się przed Hotelem "Gromada" przy Pl. Powstańców w Warszawie. Gospodarzami tej imprezy byli: Region Świętokrzysko-Lubelski, Dolnośląski, Polskie Uzdrowiska oraz Hiszpania.
Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom Warszawy atrakcji turystycznych naszego regionu. Podczas imprezy odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną naszego województwa przedstawioną przez przedsiębiorstwa turystyczne, hotele, zarządców atrakcji turystycznych oraz twórców regionalnych. Na stoisku, którego gospodarzem była Regionalna Organizacja Turystyczna, goście mogli otrzymać wiele ciekawych materiałów promocyjnych: wydawnictwa, ulotki, foldery, mapy, a także uzyskać szereg informacji dotyczących możliwości wypoczynku w naszym województwie. Do promocji województwa świętokrzyskiego przyłączyła się w znacznym stopniu występy dwóch zespołów muzycznych: Zespół Bielinianki oraz zespół z Rudek koło Nowej Słupi. Występy obu grup cieszyły się dużym uznaniem wśród odwiedzających stoiska. Mamy nadzieją, że tego typu imprezy promocyjne przyczynią się w znacznym stopniu do wzrostu zainteresowania turystów naszym województwem.

16-17 sierpnia 2003 r. - ROT na "Dymarkach Świętokrzyskich".
Podczas imprezy "Dymarki Świętokrzyskie" ROT WŚ była współorganizatorem stoiska regionalnego.
Odwiedzający mogli uzyskać informacje o możliwościach spędzenia czasu wolnego w naszym województwie. Goście otrzymywali materiały promujące Region Świętokrzyski (foldery, mapy, wydawnictwa).

28 września 2003 r. - współorganizacja I Świętokrzyskiej Imprezy Spływowej.
ROTWŚ była współorganizatorem Pierwszej Świętokrzyskiej Zabawy Spływowej, która odbyła się j na rzece Nidzie w okolicach Sobkowa.
Na starcie zgłosiło się 19 załóg.
Głównym organizatorem spływu był Kasztelan Zamku Rycerskiego w Sobkowie - pan Andrzej Borkowski, który był także fundatorem nagród.
Wieczorem na sobkowskim zamku odbyło się widowisko "światło-dźwięk" pod tytułem "Duchy Starego Zamku". Była to pierwsza tego rodzaju impreza w województwie.

Patronat nad imprezami promocyjnymi:
ROTWŚ sprawuje patronat honorowy nad konkursem fotograficznym organizowanym przez Magazyn Fotograficzny "Foto" - "Cztery pory roku Ziemi Świętokrzyskiej"
Sponsorami konkursu byli: hotel EXBUD***, hotel UROCZYSKO***, hotel ŁYSOGÓRY***
Patronat medialny: miesięcznik "Podróże"
Patronaty: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

9. Inicjowanie działań związanych z powołaniem Lokalnych Organizacji Turystycznych

W drugim półroczu 2003 roku zostały podjęte działania służące powstaniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w Województwie Świętokrzyskim. W wyniku spotkań i rozmów związanych z powołaniem tego typu organizacji, w listopadzie br. Urząd Miasta i Gminy Pińczów złożył wniosek w sprawie zarejestrowania Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ponidzie". Spotkania, celem których było przedstawienie zasad działań LOT-ów, miały miejsce także w Mieście Busko Zdrój oraz Sandomierzu.

10. Prace związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Turystyki w poszczególnych powiatach, gminach Województwa Świętokrzyskiego

Przedstawiciele ROT WŚ brali udział w spotkaniach dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Kieleckim, Sandomierskim oraz Gminy Strawczyn.

13 października 2003 r. - udział przedstawiciela ROT w Sesji w Sandomierzu
Przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - pani Dyrektor Małgorzata Wilk-Grzywna wzięła udział w spotkaniu, będącym zakończeniem trwających od maja 2003 roku działań związanych z projektem "Planowanie rozwoju lokalnego dla powiatu sandomierskiego", realizowanym dzięki środkom finansowym Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w Krakowie.

11. Tworzenie Systemu Informacji Turystycznej

17 listopada 2003 r. - Podpisanie Umowy o współpracy z Polską Organizacja Turystyczną, w zakresie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Internetowego Systemu Informacji Turystycznej. (ISIT). Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w ramach umowy o współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, stała się Administratorem Regionalnym odpowiedzialnym za wdrażanie systemu informacji turystycznej w Województwie Świętokrzyskim.

2 grudnia 2003 r. - Organizacja szkolenia dla administratorów lokalnych.
Administratorzy lokalni będą odpowiedzialni za wprowadzanie i aktualizację danych do systemu na ich terenie. Wśród uczestników szkolenia znaleźli się pracownicy Punktów informacji Turystycznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele samorządów (w większości członkowie ROTWŚ).
Internetowy System Informacji Turystycznej zaczął funkcjonować od lutego 2004 r.