ROT Świętokrzyskie - Inne informacje
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne informacje


Kielce 29.03.2017

Notatka służbowa dotycząca zastosowania przyspieszonego postępowania wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w trybie pkt 6.5 ppkt 8 d) na udzielenie zamówienia na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy", który współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Do pobrania