ROT Świętokrzyskie - Beneficjenci projektu
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficjenci projektu
Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z 7 szkół woj. Świętokrzyskiego:

1.    Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju - 60 osób,
2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łopuszna - 70 osób,
3.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa - 70 osób,
4.    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II ze Staszowa - 100 osób,
5.    Zespół Szkół Ekonomicznych z Kielc - 100 osób,
6.    Zespół Szkół Zawodowych z Odonowa - 50 osób,
7.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica z Włoszczowy - 60 osób.

W grupie uczniów 30% z nich weźmie udział w płatnych stażach u świętokrzyskich pracodawców. Zasięg projektu jest na tyle duży, że częściowo rozwiązuje problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry dla branży hotelarsko turystycznej, która należy do  inteligentnych specjalizacjach województwa świetokrzyskiego. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych  zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z kompetencji kluczowych tj. kompetencje matematyczno-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje informatyczne oraz kompetencje społeczne i przedsiębiorczość.
Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi recepcji, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi programów hotelowych, kursy służby pięter, ale też tak unikalne jak kurs carvingu, kurs somelierski czy kurs konesera sztuki kulinarnej. Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z nieodpłatnego uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresu organizacji i zarządzania w hotelarstwie, turystyce i gastronomii.  Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego każdemu uczestnikowi zostanie opracowany indywidualny plan doradczy. Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, komputerowe, obsługi ruchu turystycznego itp.

Regulamin projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel