ROT Świętokrzyskie - Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła w marcu 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 ? 28.02.2019

Budżet projektu: 4 793 362,15 zł
Wkład własny: 243 100,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 550 262,15 zł


Cel projektu

Zakres projektu

Beneficjenci projektu

Inne informacje

Działania promocyjna

                                     

Kierowniczka Projektu:

Aniceta Adamczak - Łypacz
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce
tel. +48 515 062 075, +48 41 361 80 57 wew. 23