ROT Świętokrzyskie - Działania promocyjne w ramach projektu