ROT Świętokrzyskie - Doswiadczenie i umiejetnosci zawodowe sukcesem na rynku pracy
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doswiadczenie i umiejetnosci zawodowe sukcesem na rynku pracy

20.10.2016
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia sal dydaktycznych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego stanowiącego wyposażenie sal lekcyjnych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia


18.10.2016
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji językowych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego i tonerów
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć wykorzystanie ICT w nauczaniu przez e-learning
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji informatycznych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć koła gotowania
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji matematyczno-techniczny
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć obsługa gości targowo-kongresowych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji społecznych i przedsiębiorczości
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na organizację wycieczek szkoleniowych
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia