ROT Świętokrzyskie - Walne zebranie czlonkow ROT 27.04.2016 - projekty dokumentow