ROT Świętokrzyskie - Zamowienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 8 reklamowych billboardow sponsorskich o dlugosci 8 sekund kazdy, emitowanych przed i po programie Green Velo Lancuch atrakcji
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamowienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 8 reklamowych billboardow sponsorskich o dlugosci 8 sekund kazdy, emitowanych przed i po programie Green Velo Lancuch atrakcji
Kielce dnia 23.12.2015 r.

Zamowienie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 8 reklamowych billboardow sponsorskich o dlugosci 8 sekund kazdy, emitowanych przed i po programie Green Velo Lancuch atrakcji

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 29.12.2015r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamowienia