ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie
Kielce dnia 17.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 28.12.2015 r
INFORMACJA Z CZYNNOSCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 29.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA