ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo
Kielce dnia 07.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo

OGŁOSZNIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 09.12.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.


INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PO MODYFIKACJI

Kielce, dn. 22 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT


Kielce, dn. 22 grudnia 2015 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kielce dnia 18.01.2016 r.

OGŁOSZENIE ZMIANIE OGLOSZENIA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA