ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na budowe witaczy
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na budowe witaczy
Kielce dnia 20.11.2015r

Przetarg nieograniczony na budowe witaczy


OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
SIWZ
ZALACZNIKI DO SIWZKielce dn. 03.12.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ PO MODYFIKACJI

Kielce, dn. 10 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT


Kielce, dn. 11 grudnia 2015 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Kielce dnia 11.01.2016 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA