ROT Świętokrzyskie - Przetarg ograniczony - wydawnictwa
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg ograniczony - wydawnictwa

Przetarg ograniczony: Wykonanie i dostawa wydawnictw w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”


Ogłoszenie o zamówieniu ZP 53

Wniosek o dopuszczenie wraz z załącznikami - ZP 53

Kielce dnia 07.12.2015 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 08.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA