ROT Świętokrzyskie - Przetarg ograniczony
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony - Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 52

Wniosek o dopuszczenie z załącznikami

Kielce dnia 04.12.2015 r.
INFORMACJA Z CZYNNOSCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 08.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 11.01.2016r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA