ROT Świętokrzyskie - Zamowienie na swiadczenie kompleksowych uslug cateringowych na potrzeby rgionalnej konferencji prasowej w Lublinie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamowienie na swiadczenie kompleksowych uslug cateringowych na potrzeby rgionalnej konferencji prasowej w Lublinie
Kielce dnia 27.10.2015r.
Zamówienie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej konferencji prasowej w Lublinie


SIWZ
ZAŁĄCZNIKI SIWZ

Kielce dnia 03.12.2015r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA