ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach
Kielce dnia 22.10.2015r.
Przetarg nieograniczony na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie ogólnopolskiej drukowanej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 28.10.2015 r.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ jakie wpłynęły w dniu 26 oaz 27 października 2015r.

Kielce dnia 28.10.2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 28 października 2015 r. dokonał modyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w sposób niżej określony.
 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) PO MODYFIKACJI


Kielce dnia 30.10.2015 r.