ROT Świętokrzyskie - Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego
Kielce dnia 23.07.2015r.
Zamówienie na produkcję spotu radiowego oraz billboardu sponsorskiego

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 10.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA