ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 30 reklamowych billboardów sponsorskich
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 30 reklamowych billboardów sponsorskich

Kielce, dnia 21.07.2015 r.

Postępowanie z wyłączeniem z ustawy PZP na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 30 reklamowych billboardów sponsorskich o długości 8 sekund każdy, emitowanych „przed” i „po” zwiastunach telewizyjnych do programu „Wakacyjny Peleton Gwiazd” oraz „przed” i „po” pięciu audycji „Wakacyjny Peleton Gwiazd”.   W odniesieniu do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,  dla czynności przewidzianych do realizacji przez wykonawcę przyjęto pisownię „Wykonawca”.

SIWZ

SOPZ

WZÓR UMOWY
FORMULARZ OFERTY


Kielce dnia 28.07.2015 r

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 28.07.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ