ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja
Kielce dnia 24.06.2015 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia rowerowego dla organizacji rowerowych na potrzeby projektu Trasy rowerowe Polski Wschodniej-promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ


Kielce dnia 4 sierpnia 2015 r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dnia 6 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZ. I  ORAZ WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZ. II

Kielce dnia 10 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZ. II

Kielce dnia 12 sierpnia 2015 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA