ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw czesc III na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw czesc III na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
Kielce dnia 11 czerwca 2015 r.

Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie i dostawa wydawnictw część III na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SIWZ
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 21.07.2015 r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dn. 05.08.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dnia 20.08.2015 r
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA