ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na "Dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego- Green Velo" na potrzeby realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na "Dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego- Green Velo" na potrzeby realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"Kielce dnia 20 maja 2015 r.


Przetarg nieograniczony „Dostarczenie mobilnego zestawu promocyjnego  w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo” na potrzeby realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dnia 25 maja 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 25 maja 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 3 czerwca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 3 czerwca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 18 czerwca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 18 czerwca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 26 czerwca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 26 czerwca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 3 lipca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 3 lipca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI


Kielce, dnia 8 lipca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 8 lipca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
ZAŁĄCZNIK NR 1 SOPZ PO MODYFIKACJI
ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY PO MODYFIKACJI

Kielce, dnia 13 lipca 2015 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 13 lipca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI


Kielce dnia 16.07.2015 r.