ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyt studyjnych dziennikarzy w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego- Greenvelo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyt studyjnych dziennikarzy w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego- Greenvelo
Kielce dnia 7 maja 2015r.

Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wizyt studyjnych dziennikarzy w zakresie promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego – Greenvelo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 11.05.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 11 maja 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJIOdpowiedź na pytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego w dniu 10.05.2015 r.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy skierowane do Zamawiającego w dniu 12.05.2015 r.

Kielce dn. 12.05.2015r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 12 maja 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PO MODYFIKACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) PO MODYFIKACJI

Kielce dn. 14.05.2015r.

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPUBLIKOWANEJ PO MODYFIKACJI W DNIU 12 MAJA 2015 R.

Kielce dn. 19.05.2015 r.
INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT


Kielce, dnia 3 czerwca 2015 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.