ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na wykonanie i stawę turystycznych wydawnictw dla projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie i stawę turystycznych wydawnictw dla projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja
Kielce dn. 09.02.2015 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę turystycznych wydawnictw dla projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"                                                               
Kielce dn. 03.03.2015 r

Zamawiający informuję, iż w dniu 3 marca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji

Kielce dn. 05.03.2015 r

Zamawiający informuję, iż w dniu 5 marca 2015 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Kielce dn. 16.03.2015 r

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT    

Kielce dn. 30.03.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Kielce dn. 20.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA