ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na wykonanie filmu w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na wykonanie filmu w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego
Kielce, dn. 13 sierpnia 2014 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu w technologii 3D promującego walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Szczegóły dot. postępowania zawarte są w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

  Kielce, dn. 19 sierpnia 2014 roku

W wyniku licznych zapytań dotyczących wykonania filmu w technologii 3D w ramach postępowania ogłoszonego dnia 13 sierpnia, Zamawiający postanowił zmodyfikować regulamin konkursu, poprzez rozszerzenie zapisów o załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowana treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:


Kielce, dn. 29 września 2014 roku