ROT Świętokrzyskie - Przetarg nieograniczony na opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocjar
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony na opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocjar
Kielce dn. 18.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony na opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ