ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
Kielce dn. 06.05.2014 r.

Postępowanie na przygotowanie projektu graficznego i stworzenie Portalu internetowego dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do regulaminu konkursu z dnia 08.05.2014 r.
Odpowiedź na pytania do regulaminu konkursu z dnia 20 i 24.06.2014 r.

Kielce dn. 05.06.2014 r.
Zaproszenie do składania prac konkursowych


Kielce dn. 07.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU KONKURSU

Kielce dn. 08.07.2014 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU